Bunları biliyor musunuz?

 

 

* OLUŞUM'un ülkemizdeki ilk drama kurumu olduğunu...

 

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren Drama Liderlik Programı'nın 2007 yılı itibariyle ülkemize sadece Oluşum'da uygulandığını (2007-2018) 

 

* Ülkemizde Drama Liderlik Programının ilk kez 1997-1998 eğitim yılından itibaren Oluşum Drama Atölyesi'nde uygulandığını

 

* Drama Liderlik Programı tamamlayan katılımcıların hazırladıkaları proje önerilerinin sunulduğu programım ilk kez UDS 7 kapsamında düzenlediğini  

 

* Drama alanındaki ilk süreli yayının 1997 yılında yayınlanan OLUŞUM Dergisi olduğunu

 

* Türkiye'nin ilk Drama Bibliyografyası'nın Naci Aslan tarafından hazırlandığını  ve Oluşum Dergisi'nde yayınlandığını. Bibliyografyaya göre Oluşum Yayınları'nın ülkemizde drama ile ilgili en çok yayın yapan kurum olduğunu

 

* Ülkemizin drama alanındaki ilk hakemli dergisinin "Drama Araştırmaları Dergisi" adı altında Oluşum tarafından yayına hazırlandığını

 

* Oluşum'un 1999 yılından bu yana her yıl Haziran ayında Ulusal Drama Semineri'ni düzenlediğini

 

* Oluşum'un 1992 yılından bu yana "Çocuklarla Çocuklara Tiyatro" yaptığını ve bu çalışmalarda drama yöntemini kullandığını..

 

* Oluşum Drama Atölyesi'nde (Ankara'da) pazar günleri "Özel Çocuklarla Drama" çalışmaları yapıldığını. Bu çalışmaları özel eğitim konusunda uzman olan drama liderlerinin yürütttüğünü

 

* Oluşum'un Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan YİBO'ların öğretmenlerine drama eğitimi verdiğini..

 

* ve diğerleri...