Ulusal Drama Günü 2023 Bildirisi

 

 

28 Şubat ULUSAL DRAMA GÜNÜ

 

 

Prof. Dr. Ruken AKAR VURAL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

 


 

“Drama iyileştirir, ama daha da ötesi drama güçlendirir”

 

            Geçtiğimiz yıl dünyanın tüm coğrafyalarında sosyal, politik ve ekonomik açıdan güç ve karmaşık zamanlar yaşadık; iklim krizi, pandemi, göç, eşitsizlik vb. Bu tarihsel eşik bizlere, hakikat ötesi çağda birey-devlet ilişkisini sorgulamanın, daha da önemlisi bireysel rekabet yerine toplumsal dayanışmayı ve sosyal adaleti inşa etmeyi öncelemenin önemini hatırlattı. 

 

Pekiyi bu dönemde drama nasıl bir işlev gösterdi? Dramanın kendini toparlamaya destek olması nedeniyle iyileştirici gücü öne çıktı. Kuşkusuz oyunun ve dramanın iyileştirici bir enstrüman olduğunu biliyoruz. Kurgu ve gerçek dünya ayrımından hareketle dramanın, üçüncü bir terapötik alan yarattığını, “kurguda ben” deneyimleri yoluyla bireyin bütüncül iyi oluşuna destek verdiğini pek çok çalışma bulgusu ile görüyoruz. Ancak bu “kurgusal dünya” bağlamı zaman zaman bireyin kuşatıldığı sosyal, tarihsel, ekonomik, ideolojik ve politik çoksesliliğin ötesinde, masalsı ve gerçek olamayacak kadar kusursuz bir iyileşme mekanına dönüşebiliyor. Periler, kahramanlar, kurtarıcılar ve hep iyilerin kazandığı mutlu sonlar…

 

            Oysaki drama, bireyin bulunduğu sosyo-tarihsel, politik, ekonomik, ideolojik uyaranların kuşatması altında, “kim olduğunun farkına varmasında” ve “kim olacağına” karar verirken öz değerlerini oluşturmasında, kendi seçimlerini belirlemesinde önemli bir araçtır. Drama, bir çift ayakkabı giymek gibi, “aynı anda” “hem kurguda” “hem gerçek dünyada” olma ve drama teknikleri yoluyla çok sesli biçimde pek çok durumu deneyimleme fırsatı vermektedir. Bu anlamda bir “metaxsis” ve “drama yoluyla yaşama” bireyi güçlendirir. Farkındalığını artırır. Kendini bilinçli bir biçimde inşa etmesine yardım eder. Elbette ki aynı zamanda iyileştirir. Bu nedenlerle de tüm okul programlarında ve okul dışı öğrenme ortamlarında dramanın yerinin artmasını, çocuk ve gençlere dramatik deneyimler yoluyla estetik ve çoklu bir bakış açısı kazanma fırsatı verilmesini önemli buluyorum. Dramanın bizi daha farkında, otonom, güçlü bireyler ve dolayısıyla adil toplumlar haline getireceğine inanıyorum. 

            

            Dramaya olan inancım ve -her şeye karşın- yaşama olan iyimser umudum ile tüm drama uygulayıcılarının gününü kutluyorum.

 

28 ŞUBAT ULUSAL DRAMA GÜNÜ KUTLU OLSUN.