Yabancı Dil Eğitiminde Drama

2003 yılının Temmuz ayında, Ankara English Fast Dil Eğitim Merkezi öğretmenlerine drama eğitimi düzenledik.

Kurumun Kızılay’daki merkezinde öğleden sonra 13.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşen  eğitimi Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Naci Aslan yürüttü.

Çalışmada başlangıçta yapılan temel drama çalışmalarının ardından, sınıfta drama örnekleri üzerinde duruldu ve özellikle eğitimde drama örnekleri verildi.

Yaş grupların göre yapılacak dil eğitimlerinde dramanın bir yöntem olarak nasıl uygulanacağı üzerinde de durulan çalışma oldukça ilgiyle izlendi.