Ulusal Drama Günü 2014 – Tamer Levent

Ulusal Drama Günü 2014 – Tamer Levent

DRAMA KAVRAMI ve YAŞAMIN DURUMLARI

Dram, durum demektir. Drama; edebiyat, tarih, sosyal bilgiler, şiir, felsefe ve tüm yaşam içindeki durumlardan olay çıkarıp, onları sahne sahne oyunlaştırmak dramatize etmenin disiplinidir. Rol oynayarak, bir durumu veya durumlar silsilesini ortaya koymaktır. Sonrasında oynayanları ve durumu,  tartışarak analiz etmektir.

Bu bir  “durumolojidir”! Yaşamı ve insanları anlamayı, kendini tanımayı, farkındalığı geliştirir! İnsanın var olduğu günden bu güne, insan kimliğini geliştirmek te, vazgeçilmez gereksinimidir! Farkındalık ise, yaratıcılığı geliştirir! Bilgiye ulaşmayı gereksinim haline getirir, duyarlılığı arttırır!. Çünkü, ulaşılan bilgi, durumu daha iyi canlandırmak için gereklidir!. Bilginin yaşamda kullanıla-ma-ma-sının tersidir  bu hal! Drama yöntemi, tiyatro da, yaratıcı oyuncu yetiştirmekte; toplumsal yaşamda, aktörlerin yaratıcılıklarını geliştirmede, sosyal, ruhsal sıkıntıların kaynaklarını bulup çözmekte, yaşama dair yaratıcılık gerektiren problemlerin çözümünde, öğretimin  ezbercilik değil, eğitimin ise, öğrendiğini yaşamda kullanmak olarak algılanmasına  hizmet eden, bir ortak aklın kültürünün ve anlayışının gelişmesini sağlar! İnsanın kendi yaşamında oynadığı rollerde doğrularını ve yanlışlarını farkettirir ona  drama! Kendini eleştirme alışkanlığını geliştirir.

Drama kültürünün geliştiği bir ülke de demokrasi kültürü de onunla doğru orantılı gelişir!

1977 yılında, Ankara Sanat Kurumunda drama çalışmalarını başlatmadan önce, yaratıcı oyunculuk ve “doğaçlama” konularında mezun olduğum Ankara Devlet Konservatuvarında kendi arkadaşlarım ile denemeler yapıyordum.

O zamanki amacım, oyunculukta yaratıcı arayışlarda ve durum çözümlemelerinde “doğaçlama”nın önemini kanıtlamak ve “drama” kelimesinin “acıklı” anlamına gelmediğini söylemekti! Çünkü kelime böyle anlaşılınca yaşamımızda taşıdığı önem ve kullanım değeri anlaşılmıyordu! Ama, yanlışı  benimseyenler  çoğunlukta idi! Üstelik  yanlışı korumak ta da kararlıydılar!

O zaman ne dediğimi sadece teori ile değil, uygulayarak da anlatmam gerekiyordu. Bu sorumluluğu büyük bir ciddiyetle, yurtseverlik duygusu ile  benimsedim, “rol oynama yöntemi ile yaratıcı düşünce, öğrenme ve öğrendiğini kullanma” doğrultusunda gönüllü “Yaratıcı drama” çalışmalarını başlattım! Binin üzerinde, değişik disiplinlerden  katılımcı ile uzun süreli atölye çalışmaları yaptım!

Şimdi bu çalışmaların kalıcı bir kültüre dönüşmesi, yaygınlaşması beni çok mutlu ediyor! Hatta bir Ulusal Drama Günü bile oluştu artık! Gönüllü çalışma ürün verdi! Bir örnek oluştu! Engel olmak isteyenler bile şimdilerde “drama”yı anlamaya hatta savunmaya  başladı!

Klasik Alman filozofu Schelling, SANAT kavramını, teori ile pratiğin birlikte kullanımı olarak tanımlar. O halde, bunu gerçekleştirmek için her türlü olanağa sahip olan drama, SANATTIR! Çünkü drama, teori ile pratiğin birbirini tamamladığı bir çalışmadır. Uygulama sırasında gereksinim duyulan bilgilerin, bu gereksinim nedeniyle öğrenilmesi ve tartışmaya açılmasıdır. Yaşam deneyimlerinin ortak akıl ile irdelenmesidir. Rol oynamak ve tartışmak, sonra da çözüm bulmaktır “drama! Bu demokrasinin de sorumluluğudur! Çünkü o da aynı yöntemle yaşam kalitesini arttırmaya çalışır! SANAT kavramının yaşam biçimi haline gelmesi hedefine ulaşmak ister! O halde yaratıcı drama sanattır! Problem çözme sanatıdır, yaratıcılık sanatıdır, iletişim, eğitim sanatıdır, farkındalık sanatıdır, yorum sanatıdır! Sanat felsefesinde, insan yaşamının tüm alanlarında drama yönteminin kullanıldığı bir Türkiye hayal ediyorum! İnsanların ne kadar farklı bir iletişim içerisinde olacağını birbirini anlamak ve kendini anlatmak konusunda şimdi olduğu gibi zorlanmayacağını düşünüyorum! Etik, estetik ve adalet kavramlarında ortak bir aklın  oluşabileceğini ve yaşamda kullanılabileceğini hayal ediyorum! Bu konularda insanların kendilerini, en doğru, en iyi ve en güzel bir şekilde yönetme sorumluluğuna ulaştıklarını canlandırıyorum zihnimde! Heyecanlanıyorum, yaşam kalitesi işte bu diyorum!

O zaman da; Yaratıcı drama bu özellikleri ile SANATTIR, SANATA EVET’tir diyorum.”

ULUSAL DRAMA GÜNÜMÜZÜ bu duygularla kutlamak istiyorum! Daha yapacak çok iş var!

Tamer LEVENT
TOBAV Genel Başkanı

NOT: Alınan karar gereği 2015 yılından itibaren Ulusal Drama Günü Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun doğum günü olan 28 Şubat tarihinde kutlanacaktır. (Oluşum Drama Enstitüsü)

   ************

DECLARATION of NATIONAL DRAMA DAY, 2014 OLUŞUM DRAMA INSTITUTE

THE CONCEPT of DRAMA and CASES OF LIFE

Dram means case. Drama is a discipline of dramatizing the cases, which are emerged from literature, history, social sciences, poem, philosophy and all situations of life. It covers to present one case or different cases through role-playing and then to discuss and analyze them.

It is a “case-ology!” It helps to understand life, individual’s itself and other individuals, and also to develop awareness. From the beginning of the existence, human has the need of improving his personality. On the other hand, awareness fosters creativity. It creates the need of reaching to the information and increases sensitivity, because, information is important to dramatize the case. This is opposite of not-being-able-to-use-the-information in the life. The method of drama helps to raise creative actors in theatre. However in social life, it increases creativity, problem solving-skills and also it helps to deal with the social and psychological problems. Moreover, it discourages the rote learning while encouraging the development of a common perception of learning which points out application of the knowledge in the life. Drama brings awareness on positive and negative sides of the roles, played by the individuals in the society. Additionally, it develops the skill of self-criticism.

In a country where drama culture develops, the culture of democracy will develop!

In 1977, before I began to drama workshops in Ankara Art Institute, I was working on creative acting and improvisation with my colleagues from Ankara State Conservatory.

My goal was to prove the importance of improvisation in creative acting and case analysis, and also to explain that the concept of “drama” does not mean “tragic!” As long as the word was misunderstood, it was not possible to make clear the value of the field in our life. However, I realized that large number of people had already internalized the wrong meaning of drama. Worse than this, they insisted to preserve this misconception.

In those years, it was crucial to explain what I meant both theoretically and practically. I took the responsibility with the feelings of patriotism and started to conduct volunteer creative drama studies on “creative thinking through role playing and learning and also application of learning.”

Today, I am happy to see that these studies turned into be a permanent culture and they became widespread. Even, we have a National Drama Day! The volunteer studies came to fruition! Good examples appeared! People who were against have begun to understand what drama is and they even became supporters.

German philosopher, Schelling defines the concept of art as combination of theory and practice. In this regard, drama, which has all the means to achieve this, is an art form. The reason is that theoretical and practical sides of drama complete each other during the process. It covers learning and analyzing of information as a result of the need emerged during the practice. It examines the life experiences with common sense. Drama means role-playing, discussing and finding solutions. These can also be listed as the responsibility of democracy, because it tries to increase the quality of life through following the same path. It aims to introduce art as a life style. Thus, it can be said that creative drama is art. It is an art of problem solution, creativity, communication, education, awareness and interpretation. I imagine a different Turkey, where drama is used in philosophy of art and every aspects of human life. I think individuals would be in different channel of communication and they would not have as much difficulty as they have now. I have a dream of developing a common understanding for the concepts of ethic, aesthetic and justice. I imagine people will have the responsibility of governing themselves better. It makes me excited and I say: “That’s it!”

Considering all these characteristics, I conclude that creative drama is an art form and it says “yes to the art.”

Happy National Drama Day! There are a lot of works to do!

Tamer LEVENT
President of TOBAV
(State Theatre, Opera And Ballet Employees Foundation)

Note: According to the decision made by Oluşum Drama Institute, starting with 2015, National Drama Day will be celebrated on the birthday of Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, born in 28th of February.