oluşum kitapları

Ağu
12

Dramaya Merhaba (Tükendi)

İÇİNDEKİLER Sunuş Naci ASLAN (Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Yönetici Drama Lideri / Ankara) Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşmasına Merhaba. Çocuklar, Eğitim ve Yaratıcı Drama Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ (Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Ankara) Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farklılıklar Kavramlarından Yaratıcı Dramaya Göksel ÇİĞDEMOĞLU (Tuzluca, 100. Yıl Lisesi, Felsefe Grubu […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Dramaya Çok Yönlü Bakış (Tükendi)

İÇİNDEKİLER Sunuş 1. Bildiri Sunumu Oturumu Naci ASLAN (Drama Lideri. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA) Drama Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir İnceleme Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (Öğretim Üyesi. ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ANKARA) Duygusal Zeka ve Drama Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Öğretim Üyesi. Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü / ESKİŞEHİR) […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Dramaya Merhaba (2. Basım)

İÇİNDEKİLER İkinci Basım İçin Sunuş Sunuş   Naci ASLAN Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşmasına Merhaba: Çocuklar, Eğitim ve Drama Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü / ANKARA Çocuk Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Dramaya Çok Yönlü Bakış (2. Basım)

İÇİNDEKİLER İkinci Basım İçin Sunuş Sunuş 1. Bildiri Sunumu Oturumu Naci ASLAN (Drama Lideri, Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA) Drama Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir İnceleme Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (Öğretim Üyesi, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ANKARA) Duygusal Zeka ve Drama Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Drama ve Müze Pedagojisi (Tükendi)

İçindekiler Sunuş 1. Bildiri Sunumu Oturumu Naci ASLAN (Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara) Dramanın Anadolu’daki Kaynakları Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı / İzmir) Oyuncu ve Seyirci Yard. Doç. Dr .Mustafa SEKMEN (Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları / Eskişehir) […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

İlköğretimde Drama ve Tiyatro (Tükendi)

İçindekiler Sunuş Naci ASLAN Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara İlköğretim Çocuklarıyla, Drama Yöntemiyle Oyun Sahneye Koyma Doç. Dr. Ayşe Çakır İLHAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara Drama Liderinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Sanat Akımlarının Yeri Dr. H. Ömer ADIGÜZEL Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara Ankara’da Drama Öğretmenlerinin / Liderlerinin […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro

İÇİNDEKİLER Sunuş Ulusal Drama Semineri Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni Naci ASLAN Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara Ulusal Drama Semineri 5. Yılında Prof. Dr. İnci SAN Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi / Ankara Beyin, Tümel Öğrenme ve Drama Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Hacettepe Üniversitesi, EEYO, Çocuk Gelişimi […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Drama Liderliği

İçindekiler Sunuş Açılış Konuşması Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni Prof. Dr. Yahya AKYÜZ (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara) Osmanlı’da Dramatizasyonun İlk İzleri Dr. Kadir ÇEVİK (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara) Oyun ve Tiyatro Pedagojisi –Bir Oyun ve Tiyatro İşliğine Yaklaşım Denemeleri Dr. Ayşe OKVURAN (Ankara […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Dramada Arayışlar

İçindekiler Sunuş Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni  1. Bildiri Sunumu Oturumu Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara Okulda Oyun ve Tiyatro Dr. Ayşe OKVURAN Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara Türk Drama Tarihinde Arayışlar Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL
Ağu
12

Drama ve Tiyatro

İçindekiler Sunuş Açılış, Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni 1. Bildiri Sunumu Oturumu Prof. Dr. Murat TUNCAY Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı / İzmir Dramatik Estetiğin Temelleri Doç. Dr. Nurhan TEKEREK Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bursa Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği Naci ASLAN Oluşum Drama […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Kitaplar
DETAIL