Sayı 7-8 (Temmuz-Ekim 1999)

Sayı 7-8 (Temmuz-Ekim 1999)

7-8İÇİNDEKİLER:

Drama Liderleri Buluşuyor: Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri (Naci Aslan)

4. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri – 1991 (Naci Aslan)

DOROTHY HEATCOTE’un Rol ile Eğitim Yöntemine İlişkin Bir Örnek Çalışma (Drama Guidelines. Cecily O’NEILL, Alan LAMBERT,  Rose Mary LINNELL, Janet Warr-WOOD. Heinemann Educational Books, 1977 In Association With London Drama. Çev. Ceren Arzu Okur)

Öğretmen Eğitiminde Alternatif Bir Model: Öğretme Rol Yapmaktır (Jennifer Whatman. Wellington Eğitim Fakültesi. Yeni Zelanda. Çev. Yasemin Topçu)

Röportaj: Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM ve Prof. Dr. Bahar GÖKLER (Yasemin Topçu-Duygu Koçak)