Sayı 29-30 (Ocak-Nisan 2005)

Sayı 29-30 (Ocak-Nisan 2005)

29-30İÇİNDEKİLER:

Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2005 (24–26 Haziran 2005 Ankara) …dramada arayışlar…

TÜRKİYE’de ÇOCUK TİYATROSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ (Petek ARIBAL. Ankara Üniversitesi DTCF. Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)

İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA-YAZMA PROGRAMI (İYOP1) UYGULAMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK ‘OYUN’un KULLANILMASI (Nevin ÖKTEM. Tiyatro Bilimci.AÇEV Gönüllüsü. Oluşum Drama Enstitüsü Katılımcısı)

GAVIN BOLTON “SELECTED WRITINGS” EĞİTİMDE DRAMA ve TİYATRO: BİR ARAŞTIRMA (Çeviren: Erkan UYANIKSOY. Ankara Üniversitesi, DTCF. Yüksek Lisans Öğrencisi)

WINIFRED WARD (Didem YÜCEL. Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri)