Sayı 28 (Ekim 2004)

Sayı 28 (Ekim 2004)

28İÇİNDEKİLER:

Dramatizasyon (Gökçe Karaman).

Eğitimde Drama (Doç. Dr. Aysel Köksal Akyol).

Bir Öğretim ve Düşünme Aracı Olarak Drama (Araş. Gör. Ruken Akar Vural).

Öğrenen Merkezli Öğrenme (Öğr. Gör. Gülşen Yegen).