Sayı 26-27 (Nisan-Temmuz 2004)

Sayı 26-27 (Nisan-Temmuz 2004)

26-27İÇİNDEKİLER:

Drama Bibliyografyası-5 (Naci Aslan).

Bir Eğitimde Tiyatro Örneği: 2015. Çubuk-MAN (Naci Aslan).

Yaşadığını Yaşatan Görmediğini Gördüren Gizemli Bir Serüven: Drama (Yard. Doç. Dr. H. Nalan Genç).

UDS – 2004 (Öğr. Gör. Azad Kaya).

Ulusal Drama Semineri (Seden Edgü Doğan).

Okulöncesi Dönemde Drama Eğitiminin Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Şeniz Ersoy).

Oluşum Drama Atölyesi Yılsonu Gösterisi.