Sayı 21 (Ocak 2003)

Sayı 21 (Ocak 2003)

21İÇİNDEKİLER:

9. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri.

İşitme Engellilerle Yaratıcı Drama Çalışmaları “Yaşayarak Öğrensinler” (Fatma Önalan Akfırat).

Sosyal Güdü: Oyun-Drama (Öğr. Gör. Gülşen Yegen).

Yaratıcı Dramada Yazınsal Yaratma (Bil. Uzm. Aynur Eğitmen).

Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2003 “Okulöncesinde Drama ve Tiyatro”.