Sayı 20 (Ekim 2002)

Sayı 20 (Ekim 2002)

20İÇİNDEKİLER:

Haberler.

Türkiye Drama Bibliyografyası – 3 (Naci ASLAN).

Eğitimde Dramada Dorothy HEATHCOTE ve “Uzman Rolü Yaklaşımı” (Araş. Gör. Ruken AKAR VURAL).

Çocuk Yetiştirmek Sanattır (Yasemin TOPÇU).

Oluşum Drama Atölyesi’nden İstanbul’da Liderlik Atölyesi (Naci ASLAN).