Sayı 17 (Ocak 2002) – Türkiye Drama Bibliyografyası Özel Sayısı

TÜRKİYE DRAMA BİBLİYOGRAFYASI

Naci ASLAN
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi
Drama Lideri
Ocak 2002, Ankara

171984 yılında drama ile tanıştığımızda, okuyabileceğimiz, hele doğrudan alana ve uygulamaya yönelik kaynak bulmak neredeyse olanaksızdı. Ancak yıllar boyunca drama ile ilgili yüzlerce yayın yapıldı. Bizde ise üç aylık yayınımız OLUŞUM ve Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri kitapları, yayın alanına pek çok katkı sağlamıştır.

Dramaya yeni başlayanların hep sorduğu soru “kaynak bulamıyoruz” olmaktadır. Aslında kaynak vardır ama bir bibliyografyanın olmayışı, kaynaklara ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Kimi kaynaklardaki kişisel seçkilerin pek etkili olamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda ben de “neden bunca kaynağı bir bibliyografya şeklinde yayınlamıyoruz” diye düşündüm. Böylece Türkiye Drama Bibliyografyası çalışması başladı. Geçen sayımızda önemli bir bölümünü yayınladık. Şimdi yeni yayınların da eklenmesi ve bazı istatistiksel sonuçların da olduğu bir yayın olarak sunulmaktadır.

Bibliyografya bu yayınla bitmiş olmuyor elbette. Yeni yayınlar için hiç değilse bir kaç yılda bir güncellenmesi gerekiyor.

Bibliyografyayı oluştururken, yayınları nicelik olarak ele almak gibi bir zorunluluk oluyor. Nitelik değerlendirmesi tümüyle okuyucuya aittir. Bu anlamda alan ile ilgili tüm yayınları dikkate almaya çalıştım. Bibliyografyada eksikliklerin bildirilmesi için duyuru yaptık ve üç, dört ay kadar bekledik. Bu arada pek çok dramacı yeni kaynaklar önerdi ve bunları da bibliyografyaya dahil ettik. Yine de eksikliklerin olması doğaldır. Görülen eksikliklerin bildirilmesini bekliyoruz. Yakın bir zamanda dileyenler bibliyografyaya internet üzerinden de ulaşabileceklerdir.

Bibliyografyada 2002 yılının Ocak ayına kadar yayınlanan yayınlar dikkate alınmıştır (Bu durumun bir istisnası, “Doktora”, “Yüksek Lisans Tezleri” ve “Diğer“ bölümünde yer alan bazı yayınlardır. Bunlar yayınlanmadığı halde dikkate alınmıştır). Niteliğine bakılmaksızın tüm yayınlara yer verilmiştir. Yayınlar doğrudan ya da dolaylı olarak drama ile ilgilidir. Ayrı birer alan olduklarından, yaratıcılık ve psikodrama konularındaki yayınlara, bir kaç örnek dışında olabildiğince girilmemeye çalışılmıştır.

Bibliyografya tarih sıralamasına göre düzenlenmiştir. Daha sonraki güncellemelerde, tarih sıralamasının yanısıra yazar soyadına göre de yayınlanacaktır. Bibliyografyanın ortaya çıkardığı durumlar üzerine tarafımızca ayrı bir çalışma yapılmaktadır.

Grafikler

1. Yayınların Türlere Göre Dağılımı: Bu grafikte; Kitap, Tez (Doktora ve Yüksek Lisans), Makale-Bildiri, Süreli Yayın, Çeviri ve Diğer türlerindeki yayınların dağılımı verilmektedir. (Grafik 1)

2. Yayınların Yıllara Göre Dağılımı: Yayınların 1990 – 2002 (Ocak) yılları arasındaki yıllara göre dağılımı verilmektedir. 1990 öncesi yayınlara tek sütunda yer verilmiştir. (Grafik 2)

3. Yayınların Yayınlayan Kuruma Göre Dağılımı: Bu grafikte yayınların “yayınlayan kuruma” göre dağılımı verilmiştir. Burada Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi ilk sırada yer almaktadır. Oluşum’un yayınları 17. sayıya ulaşan dergimizdeki yazılar ile Ulusal Drama Semineri’ne sunulan bildirilerin bulunduğu kitaplardır. Bu durum bize onur vermektedir. (Grafik 3)

Sonuç

Sevgili İnci Hocamızın da söylediği gibi, artık bizim yayınlarımız da yabancı dillere çevrilmelidir. Çünkü hem bol sayıda ve hem de son derece özgün çalışmalar yapılmaktadır. Bu yayınlara sahip çıkmak, dramanın gerçek anlamda yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Artık yayınların hepsinin bulunabildiği bir “drama kitaplığı” kurulmalıdır. Bu kitaplığın Çağdaş Drama Derneği’nde oluşturulması daha anlamlı olacaktır. Dileyenler buradan kütüphane çalışma ilkelerine göre yararlanmalıdırlar. Bizler Oluşum olarak, internet sayfamızda bir bilgi bankası oluşturma çabasındayız.

Son olarak, emeği geçen ve geçecek olan herkese, yürekten teşekkürler.

17-1

17-2

17-3