Sayı 11 (Temmuz 2000)

Sayı 11 (Temmuz 2000)

11İÇİNDEKİLER:

SÖYLEŞİ: Eğitimde Tiyatro ve Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU
(Prof. Dr. Sevda ŞENER Ankara Üniversitesi, DTCF, Tiyatro Bölümü, Öğretim Üyesi. Naci Aslan-Yasemin Topçu)

Çalışma Örnekleri – 1. Fotoğraf Karesi. 2. Grup Oyunu