• OLUŞUM’un ülkemizdeki ilk drama kurumu olduğunu..
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren Drama Liderlik Programı’nın 2007 yılı itibariyle ülkemize sadece Oluşum’da uygulandığını
 • Ülkemizde Drama Liderlik Programının ilk kez 1997-1998 eğitim yılından itibaren Oluşum Drama Atölyesi’nde uygulandığını..
 • Drama Liderlik Programı tamamlayan katılımcıların hazırladıkaları proje önerilerinin sunulduğu programım ilk kez UDS-7 kapsamında düzenlediğini…
 • Drama alanındaki ilk süreli yayının 1997 yılında yayınlanan ve yayın hayatına devam eden Oluşum Dergisi olduğunu..
 • Türkiye Drama Bibliyografyası’nın Oluşum Dergisi’nde yayınlandığını. Bibliyografyaya göre Oluşum Yayınları’nın ülkemizde drama ile ilgili en çok yayın yapan kurum olduğunu..
 • Ülkemizin drama alanındaki ilk hakemli dergisinin “Drama Araştırmaları Dergisi” adı altında Oluşum tarafından yayına hazırlandığını…
 • Oluşum’un 1999 yılından bu yana her yıl Haziran ayında Ulusal Drama Semineri’ni düzenlediğini..
 • Oluşum’un 1992 yılından bu yana “Çocuklarla Çocuklara Tiyatro” yaptığını ve bu çalışmalarda drama yöntemini kullandığını..
 • Oluşum Drama Atölyesi’nde (Ankara’da) pazar günleri “Özel Çocuklarla Drama” çalışmaları yapıldığını. Bu çalışmaları özel eğitim konusunda uzman olan drama liderlerinin yürütttüğünü..
 • Oluşum’un Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan YİBO’ların öğretmenlerine drama eğitimi verdiğini..
 • ve diğerleri …