OLUŞUM DRAMA ATÖLYESİ – ANKARA

Oluşum Drama Atölyesi’nde katılımcılarımızın bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla haftada bir gün atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Atölye çalışmaları yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Atölyeleri çalışacağı yaş grubun gelişim özelliklerini bilen, bu konuda eğitim almış olan liderler yönetmektedir. Atölyede gereksinim duyulduğunda; psikolog, çocuk gelişimi uzmanları ve sosyal hizmet uzmanları da görev yapmaktadır.

Katılımcılar 9 ay süren çalışmalar sonucunda eğer isterlerse birer gösteri hazırlarlar. Hazırlanan bu gösteriler birbiriyle ilişkilendirilerek yıl sonu gösterisini oluşturur.

Atölyedeki oyun grupları hazırladıkları oyunları dönem içerisinde sergilerler. Bu oyunlar çeşitli festival ve şenliklere katılır.

Katılımcılarla ayrıca, tarih-kültür gezileri, oyun izleme gibi etkinlikler yapılır.

Okul öncesi grupları ana-babalarıyla “Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri” düzenlenmektedir.
Yıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz.

Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, sosyal yetersizlikler yaşayan, kendisini kolay ifade edemeyen, topluluk karşısında sıkılan çocuklara da yararlı olduğu gözlemlenmiştir.

2015 – 2016 Dönemi Atölye Çalışmaları / Ankara

Okulöncesi Grubu Lider: Merve Türker
İlkokul Grubu Lider: Kübra Özdemir
Genç Grup Lider: Kübra Özdemir

Etkinliklerimiz

 • Çocuk, ergen ve gençlerle drama
 • Yetişkinlerle Drama-Tiyatro
 • Ruhsal Dünyasında Sorunları Olan Çocuklarla Drama
 • Drama ile İlgili Seminerler
 • Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri
 • Tarih-Kültür Gezileri
 • Tiyatro Gösterileri
 • Drama ile İlgili Yayınlar
 • Okulöncesi ve ilköğretim Kurumlarında Drama Çalışmaları
 • Öğretmenlere Drama Seminerleri
 • Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri

 

Niçin Drama?

 • Yaratıcılık boyutlarını geliştirmek için
 • Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için
 • Kendini özgürce ifade etmek için
 • Estetik beğenileri geliştirmek için
 • Kendini keşfetmek ve geliştirmek için
 • Ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için
 • Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için
 • Sınırları belirlenmiş bir yaşantıyı sürdürmek zorunda kalanlar için
 • Özgüvenin gelişmesi için
 • Daha empatik olabilmek için
 • Günlük sıkıntılardan kurtulup, deşarj olabilmek için
 • Olaylara, olgulara eleştirel bakabilmek için
 • İşbirliği yapabilme becerisini arttırmak için
 • İletişim becerilerini geliştirmek için
 • Toplumsal duyarlılığın artması için
 • Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için

Dramayı, katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak, yaratıcılığı, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlararası her türlü iletişim ve etkileşimdir diye tanımlayabiliriz. Atölyemizde yapılan çalışmaların bazıları konu başlıklarıyla şöyledir:

 • İletişim becerileri
 • Sosyal beceriler
 • Bedensel ve sözel ifade
 • Düzgün konuşma becerisi
 • Yaratıcılık
 • Uyum – Özgüven
 • Yargılama gücü (Muhakeme)
 • Gözlem gücü
 • İmgelem (Hayal gücü)
 • Duygudaşlık
 • Kendiliğindenlik

 

Oluşum Drama Atölyesi Liderleri
(Çocuk, Ergen ve Yetişkin Yaşantı Grupları)
1988 – 2015

Naci Aslan – Demet Banu Aslan – Arzu Karadere
Uzm. Psik. Selma Çalık – ÇGE Uzm. Nesrin Karadağ
Araş. Gör. H. Ömer Adıgüzel – Nurhan Öktem
Ceren Arzu Okur – Özgür Başkaya
Bil. Uzm. Göksel Çiğdemoğlu – Tülin Hancıoğlu
Hasan Nami Güner – Yasemin Topçu
Gözde İpek – SHU. Canan Udil
Duygu Koçak – Hafize Çınar – Sibel Erdal Taş
Sibel Taş – Bil. Uzm. Derya Özer – Psikolog İlkcan Parlak
Pınar Uysal – Pınar Öktem – Nuran Gül
Gonca Dağıstanlıoğlu – Şimel Araslı
Sema Alevcan – Araş. Gör. Serap Çimen Erdoğan – Sine Ergün
Deniz Kıratlı Kızılırmak – Bil. Uzm. Mine Erdem – Serap Sağlam
Didem Yücel – İlke Ever – Ayşe Gömbel – Çiçek Türkili
Gökçen Özbek – Tuğçe Kula – Cansu Şahin – Esin Özel
Gizem Er – Funda İnci – Zeynep İncir – Arzu Akar
Aslı Avcı – Gamze Gül Yanıkömeroğlu – Yasin Yürekli
Meltem İspir – Derya Cantürk – Dilek İnce
Merve Şeymaz Sezgin – Kübra Özdemir

Drama Hayatın Provasıdır