Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro

Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro

okulöncesiİÇİNDEKİLER

Sunuş

Ulusal Drama Semineri Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni

Naci ASLAN
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara
Ulusal Drama Semineri 5. Yılında

Prof. Dr. İnci SAN
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi / Ankara
Beyin, Tümel Öğrenme ve Drama

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
Hacettepe Üniversitesi, EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara
Eğitimde Drama Kursuna Katılan Yetişkinlerin Kurs Öncesi ve Sonrasındaki Drama Bilgilerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
Ankara Üniversitesi EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara
Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Örnek Çalışmalar

Ali Nihat YAVŞAN
Pembe Kurbağa Gösteri Etkinlikleri / Ankara
Okul Öncesinde Tiyatro ve Tiyatro Pembe Kurbağa Deneyimi

Nesrin KARADAĞ
ÇGE Uzmanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Eğitim Bölümü / İstanbul
Çocuk, Oyun, Yetişkin
– Bırakın! Çocuklar Oynasın –

Araş. Gör. Serap ERDOĞAN
Ankara Üniversitesi EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü / Ankara
Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Drama

Ö. Özlem GÖKBULUT
Okul Öncesi Öğretmeni, Ankara Üniversitesi EBF, Drama Yüksek Lisans Öğrencisi / Ankara
Yaşadığımız Çevreye Duyarlılık Konusunun Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarla Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi

Araş. Gör. Züleyha AVŞAR
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bursa
Bursa İli Anaokullarında Yaratıcı Drama Uygulamaları

Poster Sunumları

Öğr. Gör. İffet AKSOY TOKGÖZ
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Çanakkale
Okul Öncesinde Maske ve Drama

Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Çanakkale
Kürselleşme ve Okul Öncesi Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Gerekliliği

Serap ANTEPLİ (AKIN)
ÇGE Uzmanı, Drama Lideri / Ankara
4 – 6 Yaş Çocuklarının Çeşitli Araç-Gereç Kullanım Durumlarında Yaratıcı Gücünü Saptamak İçin Yapılan Bir Araştırmanın Yaratıcı Drama Çalışmalarının İçeriğiyle Örtüşmesi

Panel 1: Okul Öncesinde Drama

Panel 2: Okul Öncesinde Tiyatro

Forum: Sözün Başlangıcı: Yeni Bir UDS’ye Doğru

Atölye Çalışmaları

Atölye 1 – Okul Öncesi Eğitiminde Drama (Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN)

Atölye 2 – İçinizdeki Yaratıcılığı Keşfedin (Doç. Dr. Belma TUĞRUL)

Atölye 3  – Okul Öncesinde Oyun ve Drama (Dr. H. Ömer ADIGÜZEL)

Atölye 4  – Öyküden Oyuna, Oyundan Sahneye (Ahmet YUVANÇ)

Atölye 5 – Dramaya Giriş (Bil. Uzm. Derya ÖZER – Canan UDİL)

Atölye 6 – Ben’den Biz’e Yolculuk: Yurttaş 2003 (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ)

Atölye 7 – Yaratıcı Drama İle İletişim Becerileri Geliştirme (Uzm. Psik. Fatma Ö. AKFIRAT)