okulöncesinde drama sunuş

SUNUŞ

Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2003’ün teması, insanoğlunun en önemli gelişim evresi olan okul öncesi dönemi kapsıyordu ve okul öncesi alanında çalışanların gerçek desteği ve işbirliğiyle gerçekleşti.

Oluşturulan bilim kurulu, Buluşma’ya sunulan bildirileri değerlendirdi ve 9 bildiri ile 3 poster sunumu kabul etti. Bilim kurulu daha sonra genişletilerek “okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan drama çalışmaları ile tiyatro gösterilerinin niteliği hakkında bildirge” hazırladı ve seminer sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcıların görüşlerine sunuldu. Oturumda oybirliği ile kabul edilen bildirge, seminer sonrası alan ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm kişi ve kurumlara gönderilerek görüşleri alındı. Bu görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenen bildirge, daha sonra çoğaltılarak okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlara gönderildi. Bildirgeyi kitabın “ekler” bölümünde bulabilirisiniz. Bildirge gerçek anlamda “işbirliği” ile hazırlandı. Bu özelliği ile örnek bir çalışma oldu.

“Paylaşılan bilgi, değerlidir” sözünü sıkça duyarız ama bildiklerini paylaşmamak insanımızda hala bir özellik olarak devam ediyor. UDS drama alanında bu eksikliği gidermede önemli bir misyonu üstlenmiş görünüyor; alanın değişik boyutlarındaki uzmanları bir araya getirerek, paylaşım için ortam oluşturuyor. UDS aynı zamanda drama alanında ülkemizde oluşmaya başlayan tek sesliliği, çok sesli hale getirmek için “platform” görevi yapıyor.

UDS gerek organizasyon, gerek içerik ve gerekse ülke genelinden katılım noktasında giderek olgunlaşıyor. Geçmiş UDS’lere nazaran, bu UDS’ye başka kentlerden daha fazla katılım oldu. Bu durum seminerin “ulusal” kimliği açısından önemli olmaktadır.

Seminerde bir ilk daha yaşanmış ve “Ulusal Drama Semineri Onur ve Başarı Ödülleri” dağıtılmıştır. İlk onur ödülleri Sayın Prof. İnci SAN ve Tamer LEVENT’e, başarı ödülü ise Sayın Bil. Uzm. Derya ÖZER’e verilmiştir. Ödüller önümüzdeki seminerden itibaren daha da çeşitlendirilerek verilmeye devam edilecektir.

Seminerin hazırlık – uygulama – değerlendirme sürecine ve bildirgenin hazırlanıp, yaygınlaştırılmasına pek çok insanın emeği geçmiştir. Bu insanlara, buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim; Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. İnci SAN,  Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neriman ARAL, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Belma TUĞRUL, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Gelengül HAKTANIR, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlayan DİNÇER, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşe OKVURAN, Çağdaş Drama Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. H. Ömer ADIGÜZEL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Gülşen YEGEN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Uzm. Psikolog Fatma ÖNALAN AKFIRAT, Çağdaş Drama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bil. Uzm. Aynur EĞİTMEN, Türkiye Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Nebahat BOĞUT, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Arzu İpek YÜKSELEN, ASSITEJ – Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülin SAĞLAM, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Cemil ÖLÇER, Başbakanlık SHÇEK Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Şube Müdürü Sündüs ÇAKIR, Başbakanlık SHÇEK Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürü Şükrü AKDOĞAN, Oyuncu-Yönetmen ve Pembe Kurbağa Gösteri Etkinlikleri Yöneticisi Ali Nihat YAVŞAN, ÇGE Uzm. Nesrin KARADAĞ, Araş. Gör. Serap ERDOĞAN, Ö. Özlem GÖKBULUT, Ar. Gör. Züleyha AVŞAR, Öğr. Gör. İffet Aksoy TOKGÖZ, Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR, Drama Lideri Serap ANTEPLİ (AKIN), Oyun Yazarı Ülker KÖKSAL, Tiyatro Tempo Yöneticisi Haluk YÜCE, Sos. Hiz. Uzm. Canan UDİL, Oyuncu-Yönetmen Ahmet YUVANÇ, Bil. Uzm. Derya ÖZER’e; ayrıca; Çankaya Belediyesi’ne, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne, Hacettepe Üniversitesi ÇGE. Bölümü’ne, Çağdaş Drama Derneği’ne, Pembe Kurbağa Gösteri Etkinlikleri Merkezi’ne ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne; UDS Hazırlık ve Yürütme Kurulu Üyeleri; Sema ALEVCAN, Sine ERGÜN, Canberk HACIBALOĞLU, Ufuk ANIL, Yasemin TOPÇU, Derya ÖZER, Ayben BOZDOĞAN, Ayşe UÇLAR, Canan UDİL, Gonca DAĞISTANLIOĞLU, Göksel ÇİĞDEMOĞLU, Melike Hande MUTLU, Nuran GÜL, Pınar YAVUZ, Seçil CİHAN, Şimel ARASLI ve Volkan NALBANT’a destekleri, yardımları ve emekleri için sonsuz teşekkürler.

Ulusal Drama Semineri – 2004’de görüşebilmek dileğiyle..

 

Naci ASLAN