Montessori ve Eğitim Yaklaşımının Drama Yöntemiyle Tanıtılması

Montessori ve Eğitim Yaklaşımının Drama Yöntemiyle Tanıtılması

Montessori Atölyesi, Cumartesi ve Pazar günleri oniki saat olarak gerçekleştirildi. Ankara dışından da katılımların olduğu atölye için Sayın Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol‘a teşekkür ederiz.

“Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” ya da
“İşin terbiyevisi olamaz, işin hakikisi olur”. (İHB)

Atölye Çalışması – Ankara

MONTESSORI ve EĞİTİM YAKLAŞIMI’nın
DRAMA YÖNTEMİ ile TANITILMASI

31 Mart – 1 Nisan 2012

Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

Çocuk eğitimi konusunda önemli isimlerden biri olan Dr. Maria Montessori’nin (1869-1952) görüşleri günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olan Montessori zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel bir eğitimden geçirilerek gelişmelerine yardımcı olunabileceği kanısına varmıştır.

Zihinsel engelli çocuklarla yaptığı çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlar üzerine, aynı yöntemlerin normal çocuklar için de kullanılabileceğini düşünerek, çalışmalarını eğitim alanına yöneltmiştir. Çalışmaları sonucunda da günümüzde kendi adı ile anılan eğitim yaklaşımını oluşturmuştur. Çocuklara gerçekten yardımcı olabilmek için, Montessori yaklaşımında yer alan ilkelerini bir bütün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerekmektedir. “Emici zihin”, “çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre”, “iç disiplin”, “duyarlılık dönemleri”, “çalışma şevki ve sevinci” “dikkat” “tekrar” bu eğitim yaklaşımında yer alan ilkelerden bazılarıdır. Montessori yaklaşımının günümüzde hala uygulanıyor olması bütün bu ilkelerin evrensel nitelikte olmalarının göstergesi olarak kabul edilebilir.

Atölyelerde drama yönteminden yararlanarak Montessori ve geliştirdiği eğitim yaklaşımı hakkında bilgileri katılımcılara yaşantı yoluyla vermek amaçlanmaktadır.

Atölye kayıtları devam ediyor. Kontenjan sınırlıdır, atölye çalışmasına katılmak istemeniz halinde bize mesaj gönderebilirsiniz. Bu atölye ile hem Montessori öğretisi hakkında bilgi edinecek, hem de drama yoluyla konunun nasıl işlendiğine tanık olacaksınız.

Atölye yöneticisi Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol’un özgeçmişi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.
http://www.health.ankara.edu.tr/UserFiles/File/Aysel_koksal_akyol.pdf

Bu atölyede Montessori ve eğitim yaklaşımı başta rol oyunu ve doğaçlama olmak üzere; geri dönüş, rol içinde yazma, donuk imge, röportaj ve diğer drama – tiyatro teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Yaratıcı Drama Eğitmenliği / Liderliği Programı katılımcıları ve tüm eğitimciler bu yaratıcı drama yöntemiyle yapılan eğitime katılabilir.

Montessori yaratıcı drama