MONTESSORI EĞİTİM YAKLAŞIMI

MONTESSORI EĞİTİM YAKLAŞIMI

MONTESSORI ve EĞİTİM YAKLAŞIMI’nın

DRAMA YÖNTEMİ ile TANITILMASI

Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

23 – 24 Şubat 2013 Cumartesi-Pazar
Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

Çocuk eğitiminde en önemli uzmanlardan biri olan Dr. Maria Montessori’nin görüşleri, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olan Montessori, zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel bir eğitimden geçirilerek gelişmelerine yardımcı olunabileceği kanısına varmıştır.

Zihinsel engelli çocuklarla yaptığı çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlar üzerine, aynı yöntemlerin normal çocuklar için de kullanılabileceğini düşünerek, çalışmalarını eğitim alanına yöneltmiştir. Çalışmaları sonucunda da günümüzde kendi adıyla anılan eğitim yaklaşımını oluşturmuştur.

Çocuklara gerçekten yardımcı olabilmek için, Montessori yaklaşımında yer alan ilkelerini bir bütün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerekmektedir. “Emici zihin”, “çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre”, “iç disiplin”, “duyarlılık dönemleri”, “çalışma şevki ve sevinci”, “dikkat” ve “tekrar” bu eğitim yaklaşımında yer alan ilkelerden bazılarıdır. Montessori yaklaşımının günümüzde hâlâ uygulanıyor olması, bütün bu ilkelerin evrensel nitelikte olmalarının göstergesi olarak kabul edilebilir.

Gerçekleşecek bu atölyede drama yönteminden yararlanarak Montessori ve geliştirdiği eğitim yaklaşımı hakkında bilgileri, katılımcılara yaşantı yoluyla vermek amaçlanmaktadır.

Atölye öncelikle Oluşum Drama Enstitüsü katılımcılarına, yer kalması durumunda diğer başvurulara açıktır. Atölyenin lider adaylarının mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Montessori ve yaratıcı drama yetişkinlerle yaratıcı drama