İstanbul Mayıs 2004

İstanbul Mayıs 2004

EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: DRAMA

(22 Mayıs 2004, 09.30-12.30, Cumartesi, Kadıköy Anadolu Lisesi/İSTANBUL)

Istanbul_Panel_400_300Yöneten: Cemal CANDAŞ (Koç Özel İÖO)

Konuşmacılar

Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM
(A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü)

Dr. Abdulkadir ÇEVİK
(A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü)Uzm. Sevda ÇEVİK
(Oyun ve Tiyatro Pedagogu)

Naci ASLAN
(Oluşum Drama Enstitüsü Başkanı
ATÖLYE ÇALIŞMALARI  

Atölye 1
Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM
Dramada Çeşitli Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Dayandığı İlkeler

Atölye 2
Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Gözlem – Hareket – İfade

Atölye 3
San. Yet. Sevda ÇEVİK
Rol Oyunları ve Drama

Atölye 4
Naci ASLAN
Dramanın Asalları

Atölye 5
Tülay ŞENEL – Cemal CANDAŞ – Nabi BELEKOĞLU
Rahmi ATAY – Mustafa KOVANLIK – Uğur TEKEŞ
Eğitimde Bir Yöntem Olarak Drama

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla.