İnci SAN

İnci SAN

Prof. Dr. İnci San 1936’da Ankara’da doğdu. 1955’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1959’da DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Suat ve Samim Sinanoğlu, Yaşar Önen, İrfan Şahinbaş, Melâhat Özgü gibi profesörlerin öğrencisi oldu. 1965’de aynı Fakülte’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Bu bölümde de Ekrem Akurgal, K.Otto-Dorn gibi öğretim üyeleriyle çalıştı. 1965’de Ord. Prof. Suat Kemal Yetkin’in  Sanat Tarihi asistanı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. 1967’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Güzel Sanatlar Eğitimi asistanı olarak girdi. 1971’de Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1974’de “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1977-1978 yılında Federal Almanya’nın Stuttgart kentinde sanat eğitimi ve pedagojisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Stuttgart Waldorf Pedagojisini inceledi. 1981’de “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile Sanat Tarihi ve Estetik doçenti ünvanını kazandı.

1978 ve 1979 yıllarında Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Danışma Kurulu’nda, 1983-1986 yıllarında da aynı Bakanlığın Sanat Eserleri Yayın Kurulu’nda çalıştı.

1982 yılından bu yana Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten İnci San, 1974’den bu yana Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini;  20. yy. Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiş ve vermektedir. 1986-1988 yıllarında ayrıca Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Plastik Santlar ve İç Mimari bölümlerinde, lisans ve lisansüstü düzeyde Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi derslerini verdi. 1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.

1989’da ASSITEJ (Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi’nin kuruluşunda, 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Halen bu derneğin onursal başkanıdır. 1997’de Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)’ni kurdu, başkanlığını yürütmektedir.

1994-1996 öğretim yılından başlayarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmüştür.

İnci San Türkiye’de, Almanya’da ve İngiltere’de, Sanat Eğitimi, Sanat ve Kültür ve Eğitimde Drama gibi konularda pekçok konferans, seminer ve açık oturuma katıldı. Üçünde editör olmak üzere 6 kitabı, 60’tan çok makale ve bildirisi yayınlandı.

Alman Kültür Derneği ve The British Council ile ortak seminerler düzenleyerek etkin işbirliği içindedir.

ASSITEJ, ÇDD, SEDER’le birlikte Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu üyesidir.

Çok iyi Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Coşkun San ile evli olup, bir kızı vardır.

YAYINLARI 

  1. KİTAPLAR

Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık,
a) Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, Ankara 1977, XV + 176s.
b) Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, Ankara 1979, XVI + 254s.
(Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı).

Sanat Eğitimi Kuramları, Tan Yayınları: 25, Eğitim Dizisi, Ankara 1983, 214 s.

Sanat ve Eğitim, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: 51, Ankara 1985, 91 s.

Drama ve Öğretim Bilgisi, (Editör)V. Uluslar arası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri (1993),  (der1.)  Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, No: 5, Ankara 1994.

Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar – Sanat Eğitiminin Geleceği, (Editör), 20-22  Ekim 1994 Semineri, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi, No: 8, Ankara 1995.

Drama-Maske-Müze, (Editör) VI. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi: 12, Ankara 1997.

  1. MAKALELER, ÇEŞİTLİ YAZILAR, ÇEVİRİLER: 

“Heinrich Wölfflin – Hayatı ve Eserleri”, Ankara niversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-4, 1968, s. 147-150.

“Cambridge’de Yapılan Uluslararası Üçüncü Türk Sanatları Kongresi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-4, 1968, s. 265-279.

“Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Yakın Zamanlarda Sanattaki Üslup Gelişmesi Sorunları”, H.Wölfflin’den Çeviri, Giriş Bölümü, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-4, 1968, s. 131-145 ve s. 277-279

 “Tiyatro ve Halk Eğitimi”, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3-4, 1972, s. 137-170.

 “Minyatürlerde Soyutluk”, 50. Yıla Armağan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara 1973, s. 277-290.

 “Rudolf Steiner ve Waldorf Okulları”, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Onuncu yılına Armağan, 1965-1975, Ankara 1976, s. 327-357.

 “Çocukta Resim Etkinliği ve Estetik”, Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 181, İstanbul 1976, s. 8-11.

 “Ruhsal Yaşamın Doğası”, S. Freud’dan Çeviri, Birinci Bölüm, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-4, Ankara 1977, s. 503-507.

 “Çocuğun ve Gencin Sanat Eğitimi”,
a) Ulusal Kültür, Sayı: 6, 1979, s. 163-172.
b) Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: Yeni 162, 1987, s. 9-11 ve 63.

Yaratıcılık, İki Düşünce Biçimi ve Çocuğun Yaratıcılığı”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-4, 1979, s. 77-190. (Aynı Metin 26-28 Ekim 1979’da  TRT Çocuk Yayınları Seminerinde Bildiri olarak sunulmuştur. TRT Çocuk Yayınları Semineri, Ankara 1980, s. 47-55’de yayınlanmıştır.)

 “Görsel İletişimde İşaretler ve İşaretler Dili Olarak Sanat”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk’ün 100. Yılına Armağan, Cilt 14, Sayı 1-2. 1981, s. 291-306.

 “Sanat Eğitiminin Yaklaşımları, Nitelik ve Konular”, MEB Milli Eğitim Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, Ankara 1982, Sayı 59, s. 29-33.

 “Sanat Eğitimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15, s. 215-227.

 “Sanat Eğitimi Üzerine”, Röportaj, AYKO Eğitim Bilim 173, Nisan 1983, s. 7-13.

 “Sanat Eğitiminde Yanlış Yönlendirmeye Bir Örnek”, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 8775, Şubat 1983, s. 9-13.

 “Çağdaş Sanat Eğitimi”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı 49, Ocak 1984, s. 6-7.

“Kültür Aktarımı Sorunu İçinde Sanat Eğitimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 1984, s. 137-145. (I. Milli Kültür Şurasında bildiri olarak sunulmuştur.)

 “Yaratıcı Kişiliğin Geliştirilmesinde Ortaöğretim Rolü-Sanat Yoluyla Eğitim”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Yıl 6,  Sayı 61, 1985, s. 12-13.

 “Bakanlığın Resim, Müzik ve Beden Eğitimi Dersleri ile Genelgesi ve Yankıları”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Yıl 6, Sayı 66, 1985, s. 24.

 “Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi Açısından Tiyatro”, Amnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1-2, 1986, s. 99-112.

 “Güzel Sanatlar Eğitimi”, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Önlisans Programı I. Ünite, Ankara 1987, s. 1-14.

 “Gencin yaşamında Sanat ve Kültür Eğitimi”, MEF Dergisi, 1989 İstanbul, s. 16-18.

 “Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi”, 24-28 Eylül 1990, I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Raporu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1990, s. 75-78.

 “Eğitimde Yaratıcı Drama”, Ankara’da Yaratıcı Drama, Ankara Alman Kültür Merkezi Yayını, 1990, s. 73-85. (Aynı İnceleme: A.Ü.Eğit. Bil. Fak. Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Ankara 1991. s. 573-582’de yayınlanmıştır.)

 “Eğitsel Yaratıcı Drama-Yaratıcılığı Geliştiren ve Yaratıcı Birey Yetiştiren Bir Disiplin”. ASSITEJ Yayını. Ankara 1992. (Çoğaltma)

 “Evrim İçinde Sanat Eğitimi Politikaları”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Dergisi. Cilt 25, Sayı 2, Ankara 1992, s. 643-652.

 “The Development of Educatıonal Drama in Turkey” in. STAGE of the Art, Vol, 7. no: 4, Summer 1995. American Alliance for Theatre Arts), pp 32-34 (Aynı metin daha geniş biçimde, Londra Uluslar arası Drama Araştırmaları Konferansı 1993’de bildiri olarak sunulmuştur.) Adı geçen yayın ise güncelleştirilmiştir.

 “Eğitsel Bir Sanat Şöleni – 3. Berlin Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali”. Milliyet Sanat Dergisi, 15 Mayıs 1995, s. 35-38 (Aynı yazı, Alman Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Merkezi, Frankfurt’un Presse-Spiegel yayımında yayınlanmıştır, s. 93-96.)

 “Zur Situation Kultureller Jugendbildung in der Türkei”, Deutsch-Türkischer Jugendkulturastausch-Dokumentation der Ppartnerbörse vom 6-9. Okt. 1995, s. 13-14.

 Tülin Sağlam’la Birlikte: Bursa’da “Önemli Bir Kültür Olayı – Bursa Uluslar arası I. Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali”, Milliyet Sanat Dergisi, Kasım 1995.

 “İnci San ile Yaratıcı Drama Sularında”, Sadık Aslankara’nın Röportajı, Gösteri, Şubat 1996, Sayı 183, s. 66-69.

 “Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin – Eğitsel Yaratıcı Drama”, Yeni Türkiye Dergisi, Eğitim Özel Sayısı, Ocak-Şubat 1996, Sayı 7, s. 148-160.

 “Yaratıcı Eğitim İçin Gerekli Yenilikler – Bir Sanat Eğitbilimci Gözüyle”, Eğitimimize Bakışlar, Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 1996, s. 180-200.

 “Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler”, MEB Dergisi, Eğitim-Sanat-Kültür Sayısı, Sayı: 139, Ankara, 1998, s. 21-23. (özet)

 “Müze Eğitimbilimi Nasıl Gelişti?” Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 444, 15 Kasım 1998, s. 21-23.

  1. BİLDİRİLER: 

 “Temel Eğitimde İnsancıl Davranışlar Sanat Eğitimi Açısından Nasıl Kazandırılabilir”. Temel Eğitim ve Sorunları, TED IV. Eğitim Toplantısı, 6-7 Kasım 1980’de sunulan bildiri, TED Yayınları, Ankara 1981, s. 242-247.

 “Çocuk Yazını ve Sanat Eğitimi”, 11-13 Kasım 1981’de Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Semineri, Ankara 1982.

 “Sanat Eğitiminin Sorunları”, Hacettepe Üniversitesi 18-20 Kasım 1981. Sanat Tarihi ve Sanat Sorunları Seminerinde Sunulan Bildiri, H.Ü. Armağan Dizisi No: 1, Suat Kemal Yetkin’e Armağan, Ankara 1984, s. 57-62.

 “Gü-Sanatlar Öğretimi, Temel ve Orta Eğitimde Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Tanımı-Sorunları-Öneriler”, 25-26 Kasım MEB Temel ve Orta Öğretimle İlgili Bilimsel Toplantı!da Sunulan Bildiri, MEB Milli Eğitim Dergisi, Sayı 56. Ankara 1982, s. 55-61

 “Üçüncü Yaş ve İki Almanya”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 30 Nisan 1982 Yaşlılık ve Sorunları Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri. A.Ü. Eğit. Bil. Fak. Dergisi. Cilt 15. Sayı 2, Ankara 1982. s. 193-204

 “Kültür Aktarımı Sorunu İçinde Sanat Eğitiminin Yeri”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Milli Kültür Şurası’nda Sunulan Bildiri, 23-27 Ekim 1982, Ankara 1983, s. 198-206 (Bakanlık Yayını.)

 “Gençliğin Yaşamında Sanat”, Mart 1984’de Gençlik-Sanat-Spor Konulu Bilimsel Toplantıda Sunulan Bildiri, Çankaya Soroptimist Kulübü Yayını No: 13, Ankara 1984, s. 15-23.

 “Yaratıcı Kişiliğin Geliştirilmesinde Ortaöğretimin Rolü”, TED VII. Eğitim Bilimsel Toplantısı’nda (15-16 Kasım 1984) Sunulan Bildiri, Bugünden Yarına Ortaöğretimimiz, TED Yayınları, Bilim Dizisi No: 8, Ankara 1985, s. 188-206.

“Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi Aç.ısından Tiyatro”, 30 Mart 1985’de Devlet Tiyatrolarınca Düzenlenen Gençlik Tiyatrosu Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri.

“Gençliğin Sanat Eğitimi”, Mimar Sinan Üniversitesi 5.İstanbul Sanat Bayramı, Sanat ve Gençlik Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 14+18 Ekim 1985, s. 34-40.

“Resim Öğretiminde Yaratıcılık – Tüm Bireysel Yaratıcılık”, Resim-İş Öğretimi ve Sorunları, TED Öğretim Toplantısı, 10-11 Mayıs 1990, TED Yayınları, Ankara 1990, s. 145-175

“Eğitim-Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama”, “Eğitimde Nitelik Geliştirme” konulu I. Sempozyum, 13-14 Nisan 1991,  İstanbul Kültür Koleji, İstanbul 1995, s. 261-267.

 “Yaratıcı Drama-Eğitsel Boyutları”, Buca Eğitim Fakültesi I. İzmir Eğitim Kongresi, 25-27 Kasım 1991, İzmir 1991, s. 558-565.

“Toplumsal Değişme ve Değişen Sanat Eğitimi”, Çukurova Üniversitesi Eğ. Fak. 10. Kuruluş Kutlamaları Bilimsel Toplantısı, 30 Mart 1992 (Yayınlanmadı), (“Evrim İçinde Sanat Eğitimi Politikaları” başlığıyla yayınlandı. Bkz. II. Bölüm.)

“Eğitimde Sanat ve Kültür (Sanat Eğitimi ve Estetik Düşünme), Sanat Tarihi ve Enstitüsünde 40. Yıl Semineri 19-21 Kasım 1993, İstanbul (Yayınlanmadı).

“Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama”, Yaratıcılık ve Eğitim Konulu TED XVIL Eğitim Toplantısı 25-26 Kasım 1993, Ankara 1994, s. 69-99.

“Ankara Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulurken”, Anadolu Üniversitesi Güz. San. Fak. 15-17 Mayıs 1995’de Düzenlenen Sempozyum. Eskişehir 1995. s. 75-85.

“Sosyo Kültürel ve Estetik Bir Eğitim Olarak Yartıcı Drama ve Okulda Tiyatro”. Türkiye’de Kültür, Eğitim ve Tiyatro İlişkisi Paneli. 15 Ocak 1996 (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmiştir.) Devlet Tiyatroları Yayını. Ankara 1996.  s. 10-14 ve 30-34.

“Kültür Eğitbilimve Çocuk Kültürü, I.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Yayına Haz. Bekir Onur. Ankara 1997,  s.  194-209.

“Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Tekniklerden Dram”. Yaratıcılık ve Eğitim Paneli, 6-7 Şubat 1996’da, Kara Harp Okulunca Düzenlenen 3. hizmetiçi Seminer (Yayınlanmadı).

“Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler”, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Kongresi, 8-12 Eylül 1997. (Baskıda) 6s.

“Ankara’da Yaratıcı Drama Çalışmaları”, Çocuk Kültürü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayını, İstanbul 1997.

“Sanatlar Eğitimi”, MEF Okulları 2. Eğitim Sempozyumu,  “21. yy.ın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar, Çözümler, Öneriler, Perspektifler”; Kasım 1998 İstanbul,  22 s. (baskıda).

“Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü”, Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Yay.Haz. Bekir Onur,  Ankara  (1999),s.267-273

“ Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler”, içinde: 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (28-29-30 Nisan 1999) Bildiriler, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, s. 1-8 Çanakkale

“Yeni Yüzyılda sanatlar Eğitimi Kavramı”, 21. Yüzyılda Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı (25-27 Ocak 2000) Ankara s.145-150