İlköğretim Çocuklarıyla Drama (1991)

1991 yılı Ekim ayı itibariyle drama liderimiz Naci Aslan; Tiyatro Özgün Deneme‘ye devam eden ilköğretim çocuklarına yönelik olarak düzenlenen drama atölyesinde liderlik yapmaya başladı. Tiyatronun Sıhhiye’deki mekanında yürütülen çalışmaya 20 civarında ilköğretim öğrencisi katıldı.

Çalışmada yaratıcılık, sözel ve bedensel ifade becerileri ve oynama becerisi üzerinde ağırlıklı olarak duruldu. Pazar günleri iki saat olarak yürütülen atölyeye 1992 yılı Haziran ayında kadar devam edildi.