GePGeNç FeSTiVaL

GePGeNç FeSTiVaL

GePGeNcFeSTiVaL_400_300Oluşum Drama Enstitüsü 5 – 10 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen GePGeNÇFeSTiVaL‘e katılıdı. Festivalde Enstitümüz drama liderlerinden Semiha Melis Mani, “Kimlik, Kültür ve Kültürlerarası Öğrenme” konulu atölye çalışmasını yürüttü.

Atölyede, katılımcıların kişisel deneyimleri hakkında düşünmelerini sağlanarak, doğaçlama, rol oynama, resim ve heykel gibi tekniklerle kimlik ve kültür üzerine çalışıldı. Atölye süresince katılımcıların barındırdıkları birden farklı özelliklerini fark etmeleri hedeflendi.

Festivalin ayrıntılar için; www.gepgencfestival.net