egitimde drama sunus

SUNUŞ

Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2008, “eğitimde drama” konusuyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Marmara Eğitim Kurumları ev sahipliğinde gerçekleşen seminer 20 – 22 Haziran 2009 tarihleri arasında üç gün sürdü.             

Seminerde eğitimde drama kavramı üzerinde duruldu. Bu bağlamda Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton drama yaklaşımları tartışıldı. Eğitimde dramanın ülkemiz eğitim sistemi içindeki yeri üzerinde de durulan tartışmalar; örgün eğitimdeki drama uygulamaları, yöntemin program içindeki yeri, yöntem eğitimi konularına da odaklandı.             

Seminer onur ödülü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sevda Şener’e, başarı ödülü ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi ve Oluşum Drama Enstitüsü drama lideri Gökçen Özbek’e verildi. Böylece Ulusal Drama Semineri onur ödülleri bu güne kadar aşağıda ödül aldıkları yıl ve isimleri belirtilen değerli hocalarımıza ve eğitim/tiyatro alanımızın bilim insanlarına verilmiş oldu.

2003 İnci San – Tamer Levent
2004 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
2005 Emin Özdemir
2006 Özdemir Nutku
2007 Sevinç Sokullu
2008 Sevda Şener             

Ulusal Drama Semineri 2009 onur ödülünün “okullarda dramatizasyon” kitabının yazarı değerli eğitimci Selahattin Çoruh’a verileceğini bildirmek bizi sonsuz derecede mutlu etmektedir.              

Seminerin genel amacının dramanın gerçek anlamda yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğu her durumda dile getirilmektedir. Seminer tamamen bu amaçla tasarlanmaktadır. Katılımcıların seminerlerde atölyelere katılmanın yanı sıra, kuramsal çalışmalara da ilgi göstermelerinin sağlanmasına yönelik çabalarımızın yeterince karşılığını bulamadığını görmekteyiz. Bunun ülkenin genel eğitimsel/kültürel durumunun bir sonucu olduğu açıktır. Bizim bu konudaki çabalarımız devam edecektir. 

Seminere ev sahipliği yapan Marmara Eğitim Kurumları’nın değerli yöneticilerine ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türkiye 11. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2008’de Ankara’da görüşmek; çalışmak ve üretmek dileğiyle.    

Naci Aslan