Eğitim-Sen Yaratcı Drama Paneli

Drama liderimiz Naci Aslan Ocak 1999’da Eğitim-Sen Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Yaratıcı Drama konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlileri Ayşe Okvuran ve  H. Ömer Adıgüzel‘in de konuşmacı olarak katıldığı panel oldukça kalabalık bir öğretmen topluluğu tarafından izlendi.