Dramaya Merhaba (Tükendi)

Dramaya Merhaba (Tükendi)

Turkiye_1_1_İÇİNDEKİLER

Sunuş

Naci ASLAN
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Yönetici Drama Lideri / Ankara)
Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşmasına Merhaba. Çocuklar, Eğitim ve Yaratıcı Drama

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Ankara)
Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farklılıklar Kavramlarından Yaratıcı Dramaya

Göksel ÇİĞDEMOĞLU
(Tuzluca, 100. Yıl Lisesi, Felsefe Grubu Öğretmeni / Iğdır)
Okulöncesi Çocuklarıyla Yapılan Yaratıcı Drama Çalışmalarında Oyun

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN
(Anadolu Üniv., Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü / Eskişehir)
Çağdaş Oyunculuk ve Doğaçlama

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
(Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü / Ankara)
Çocuk Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanması

Ahmet Suat GÜNEŞ
(Drama Lideri / Ankara)
1995 Yılında Diyarbakır’da Yapılan Yaratıcı Drama Kursu ve Drama Tekniği İle Bir Tiyatro Oyununun Sahnelenmesi

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU
(ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Ankara)
Çok Yönlü (MI) Zeka ve Eğitimde Drama

Hafize ÇINAR
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Drama Lideri / Ankara)
Oyunun Doğası ve Anlamı

Arş. Gör. H. Ömer ADIGÜZEL
(Ankara Üniversitesi, EBF, GSE, ABD / Ankara)
Yaratıcı Dramayı Tanımlayabilmek

Nesrin KARADAĞ
(Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı / İstanbul)
Yeni Bin Yıla Girerken… Aktif Öğrenme ve Yaratıcı Drama

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / Eskişehir)
Yaratıcı Drama ve Müzik

Doç. Dr. Ayşe Çakır İLHAN
Arş. Gör. Ayşe OKVURAN
(Ankara Üniv. EBF, GSE. ABD / Ank.)
Bir Eğitim Ortamı Olarak Müzeler

Arş. Gör. Ayşe OKVURAN
(Ankara Üniversitesi, EBF, GSE, ABD / Ankara)
Drama Etiği

Şenol TİRYAKİ
(ATÜK 1. Başkanı, Ankara Deneme Sahnesi / Ankara)
Yaratıcılık ve Amatör Tiyatrolar

Öğr. Gör. Fatma TAHTA
(Pamukkale Üniv., Eğit. Fk., İlköğretim Bl., Okulön. Eğ. Öğr. ABD / Denizli)
Eğitimde Drama Nedir? Öğretmen Yetiştirme Lisans Programında Dramanın Yeri

Serap AKIN ANTEPLİ
(Polis Akademisi ve Sağlık Daire Başkanlığı / Ankara)
Drama Çalışmaları ve Gençlik – Polis Eğitiminde Drama

Haldun AÇIKSÖZLÜ
(Canşenliği Oyuncuları / Ankara)
Anadolu’da Eğitimde Tiyatronun Kullanımında İlk Örnek; Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU

Duygu KOÇAK
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Drama Lideri / Ankara)
Drama Çalışmalarında Doğaçlama

Gül EROL
(Okulöncesi İngilizce Öğretmeni / Ankara)
3 – 6 Yaş Grubu Çocuklarıyla İngilizce Eğitimi ve Eğitici Drama

Saliha ÇANDAR
(SASEV, Samsun Sanat Evi / Samsun)
Drama İçin

Sıdıka DERYOL
(Kemal Barktan İÖO, Anasınıfı Öğretmeni, Kadıköy / İstanbul)
Yaratıcı Dramanın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

Zafer GECEGÖRÜR
(Bartın Bölge Tiyatrosu / Bartın)
Bartın’da Drama

Tartışma Oturumu

Atölye Çalışması – Naci ASLAN (Dramanın Kaynakları, Mit – Ritüel)