Dramaya Merhaba (2. Basım)

Dramaya Merhaba (2. Basım)

Kitap1-2BİÇİNDEKİLER

İkinci Basım İçin Sunuş

Sunuş  

Naci ASLAN
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA
Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşmasına Merhaba: Çocuklar, Eğitim ve Drama

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü / ANKARA
Çocuk Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / ANKARA
Çok Yönlü (MI) Zeka ve Eğitimde Drama

Doç. Dr. Ayşe Çakır İLHAN – Araş. Gör. Ayşe OKVURAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA
Bir Eğitim Ortamı Olarak Müzeler

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü / ESKİŞEHİR
Çağdaş Oyunculuk ve Doğaçlama

Yard. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / ESKİŞEHİR
Yaratıcı Drama ve Müzik

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü / ANKARA
Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farklılıklar Kavramlarından Yaratıcı Dramaya

Araş. Gör. Ayşe OKVURAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA
Drama Etiği

Araş. Gör. H. Ömer ADIGÜZEL
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA
Yaratıcı Dramayı Tanımlayabilmek

Öğr. Gör. Fatma TAHTA
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi / DENİZLİ
Eğitimde Drama Nedir? Öğretmen Yetiştirme Lisans Programında Dramanın Yeri

Göksel ÇİĞDEMOĞLU
Tuzluca 100. Yıl Lisesi / IĞDIR
Okulöncesi Çocuklarıyla Yapılan Yaratıcı Drama Çalışmaları

Haldun AÇIKSÖZLÜ
Canşenliği Oyuncuları / ANKARA
Anadolu’da Eğitimde Tiyatronun Kullanımında İlk Örnek; Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU  Paylaşımlar  Tartışma Oturumu

Atölye Çalışması

Ekler