Dramaya Çok Yönlü Bakış (2. Basım)

Dramaya Çok Yönlü Bakış (2. Basım)

Kitap2-2İÇİNDEKİLER

İkinci Basım İçin Sunuş

Sunuş

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Naci ASLAN
(Drama Lideri, Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi / ANKARA)
Drama Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir İnceleme

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU
(Öğretim Üyesi, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ANKARA)
Duygusal Zeka ve Drama

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
(Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü / ESKİŞEHİR)
Oyundan Tiyatroya

Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
(Öğretim Elemanı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / ANKARA)
İletişim Sürecinde Yaratıcı Drama

Doç. Dr. Belma TUĞRUL
(Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi ABD / ANKARA)
Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Nasıl Daha Yaratıcı Olabiliriz

1. Bildiri Sunumu, Tartışma Oturumu

2. Bildiri Sunumu Oturumu

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
(Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD / ANKARA)
Özürlü Çocukların Eğitiminde Drama

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
(Öğretim Elemanı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA)
Drama Öğretmeni Yetiştirme Programları
-Berlin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği-

Bil. Uzm. Berrin KARSLI TUNA
(ÇGE Uzmanı, Ulviye Fenmen İlköğretim Okulu / ANKARA)
Ortaokul Birinci Sınıfa Devam Eden İş Eğitimi Alan ve Almayan Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi

Özgür BAŞKAYA
(Tiyatro Bilimcisi, Drama Lideri, Özgür Tiyatro / ANKARA)
Dört Drama Liderinin Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış ve Yaratıcı Dramada Temel İzlekler

Ar. Gör. Serap ÇİMEN
(Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi YO / ANKARA)

Analoji (Benzetişim) İle Oyunlaştırma

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
(Öğretim Elemanı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / ANKARA)
Nihan TOKGÖZ (Ankara Üniversitesi, EBF GSE Tezsiz Yaratıcı Drama Öğrencisi / ANKARA)
Müze Ortamında Drama ile Yaşantılara Dayalı Öğrenme
-Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği-

3. Bildiri Sunumu Oturumu

Nesrin KARADAĞ
(ÇGE Uzmanı, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, Kemer Kolej / İSTANBUL)
Proje Bazlı Eğitim ve Entegre Sistemle Eğitim

Ar. Gör. Reyhan YÜKSEL
(Öğretim Elemanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi / ISPARTA)
Drama Etkinlikleri ve Önceki Yaşantılar

Yard. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
(Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü / ESKİŞEHİR)
Drama Uygulamalarındaki Güncel Sorunlar

Serap AKIN ANTEPLİ
(ÇGE Uzmanı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Drama Öğretmeni / ANKARA)
Doç.Dr. Gelengül HAKTANIR (Öğretim Üyesi. Ankara Ün. EBF, ABD / ANKARA)
Seviye CİHANGİR (Öğr. Gör. İzzet Baysal Ün. EF., Okulöncesi Öğret. ABD / BOLU)
Drama Eğitimi Almanın Yetişkinlerin Benlik Kavramları Üzerine Etkisi

Paylaşımlar

3. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

Panel: DRAMAYA ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ

Değerlendirme Oturumu

Atölye Çalışmaları

Atölye 1. Drama Liderliği. Naci ASLAN
Atölye 2. Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Yaratıcı Drama. Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Atölye 3. Oyundan Tiyatroya. Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
Atölye 4. Dramaya Giriş. Naci ASLAN

Ekler