Dramada Arayışlar

Dramada Arayışlar

Kitap7_400_300İçindekiler

Sunuş

Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni 

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Yard. Doç. Dr. Kadir ÇEVİK
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / Ankara
Okulda Oyun ve Tiyatro

Dr. Ayşe OKVURAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara
Türk Drama Tarihinde Arayışlar

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü / Ankara
Oyunculuk Eğitimi Üzerine Düşünceler

Naci ASLAN
Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara
Drama Atölyesi Katılımcılarının Temel Kavramlar Konusundaki Hazırbulunuşluk Düzeyleri

2. Bildiri Sunumu Oturumu

Dr. Ali Akın AKYOL
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu / Ankara
Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL
Ankara Üniversitesi EEYO., Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü / Ankara
Arkeolojik Alanda Drama: Magnesia Örneği

Yard. Doç. Dr. Akın MARŞAP
Ahmet Yesevi Üniversitesi TURTEP İşletme Bölümü / Ankara
Yaratıcı Drama Liderliğinin Etik Temeli ve Hedefi

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Böl. Tiyatro Anasanat Dalı / Eskişehir
Arayışın Anlamı ve Drama Uygulamalarında Meddahlık Tekniklerinden Yararlanmak İçin Bir Model

Dr. Serpil Aygün CENGİZ
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / Ankara
İletişim Fakültesinde Yaratıcı Drama Eğitimi: Yaratıcı Dramanın Danışman – Öğrenci İlişkilerinin İyileştirilmesinde Araç Olarak Kullanılması

3. Bildiri Sunumu Oturumu

Doç. Dr. Emine ERATAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
İlköğretimde Drama Dersinin Özel Öğretim Bölümü Öğrencilerinin Empati Becerisi Eğitiminin İncelenmesi

ÇGE. Uzm. Nesrin KARADAĞ
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eğitim Departmanı / İstanbul
Dramanın Tanıtımı ve Yaygınlaşmasına Bir Örnek: Oluşum Drama Enstitüsü – Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Oyun Atölyesi Etkinliği ve Eğitici Eğitimi

Hasan Hüseyin KARABAĞ
Karagöz Sanatevi / İstanbul
Dramada Bir Anlatı Biçimi Olarak Masal

Dr. Nilüfer GÖKEŞMEOĞLU
Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü / İstanbul
Fotoğrafta Yaratım Süreçleri Atölyesi

4. Bildiri Sunumu Oturumu

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
Eğitim Fakültelerinde Okutulan Drama Dersi İçin İçerik Düzenleme Önerisi

Eray BECEREN
Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Merkezi / İstanbul
Drama Yöntemi ile Duygusal Zekâ Atölyesi

Bil. Uzm. Hafize ÇINAR
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu  / İstanbul
Masal Atölyesi Projesi

Şermin METİN
Öğretmen / Kayseri
Öğrenme Stilleri ve Drama

Poster Sunumlar

Uzm. Sara KEFİ
Foça Belediyesi Çocukevi Müdürü / İzmir
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yılsonu Programlarının Hazırlanmasında Drama Yönteminin Kullanılması

Vahide ERKAN – Handan Sungur
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlköğretim Okulu / İstanbul
Hayat Bilgisi Dersinin Drama Yöntemi ile İşlenmesi

Hüseyin ÖNTAŞ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi / KKTC
Ne Görüyorsunuz? Neye Göre?

Panel: Dramada Arayışlar – Dün – Bugün – Yarın

Forum: Giderken …

Atölye Çalışmaları

Atölye 1. Augusto Boal ve Forum Tiyatro (Yard. Doç. Dr. A. Kadir ÇEVİK)

Atölye 2. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL)

Atölye 3. Ritm – Müzik – Devinim Doğaçlamaları (San. Yet. Sevda ÇEVİK)

Atölye 4. Okulöncesinde Drama (Bil. Uzm. Derya ÖZER)

Özel Atölye. Sınırlandırılmış Doğaçlama ve Doğaçlamada Sözün Kullanımı (A. Kadir ÇEVİK)

Ekler