dramada arayışlar sunuş

SUNUŞ

Bu yıl 7. kez düzenlenen Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri-2005’in konusu “dramada arayışlar” olarak belirlendi. Eğitim tarihimizde 2. Meşrutiyet’le başladığın gördüğümüz “eğitimde arayışlar” günümüze dek sürmüş ve artık eğitim alanında her boyutta tartışılır olmuştur. Kalıcı ve etkin öğrenmenin en önemli yolunun “drama” olduğunu bildiğimize göre, drama alanındaki arayışların önemi daha kolay anlaşılabilmektedir. Seminerin tartışma oturumunda kimi konuşmacılar dramanın kendisinin de bir arayış olduğundan söz ettiler.

Kuşkusuz arayışlar belli bir sorundan hareket ederler. Arayış, var olan belli bir soruna çözüm bulmak için yapılır. Bu nedenle ülkemizdeki çoğu eğitimci, eğitim alanında gördükleri sorunlara çözüm olmak için dramayı bir öğrenme yolu olarak seçmişlerdir.

Ancak ne yazık ki, ülkemizdeki drama uygulamalarında özgün çalışmaları çok az görmekteyiz. Birbirini kopyalayan ve bu surette kendini tüketen bir süreçte ilerlemekteyiz. Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı katılımcılarına her dönem verdiğimiz “alan araştırması” ödevlerinde, drama ile ilgili tez ve makaleler incelenmekte ve özet çıkarılmaktadır. Bu çalışmada katılımcılar genellikle şu geri bildirimi vermektedirler; “hocam, bu tez ve makalelerin hepsi birbirinden alıntı yapmış ve birbirinin kopyası”. Yayınların (kitaplar, makaleler, tezler vd.) içerikleri incelendiğinde gerçekten de, hemen hemen tümünün birbirini kopyası olduğu görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki, artık taklidin ötesine geçerek, kendi dinamiklerimizi kavrayan çalışmalar gerçekleştirmeliyiz.

Seminerimizin gerçekleşmesinde pek çok insanın emeği geçti. Öncelikle seminerin düzenlenmesi için mekân sağlayan; Ekin Kültür Merkezi’ne, İmece Kültür Merkezi’ne ve her iki merkezin çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Seminer hazırlık ve yürütme kurulunda yer alan tüm arkadaşlara da şükranlarımı sunarım.

Önümüzdeki yıl Haziran ayında İzmir’de buluşmak, çalışmak, üretmek ve paylaşmak dileğiyle.

 

Naci ASLAN