Drama Yöntemi ile Montessori Eğitimi

Drama Yöntemi ile Montessori Eğitimi

Maria_Montessori_Drama_1Atölye Çalışması (Ankara) 

MONTESSORI ve EĞİTİM YAKLAŞIMI’nın
DRAMA YÖNTEMİ ile TANITILMASI

“Montessori’nin Eğitim Yaklaşımı” (Üç Oturum)
Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL

Ankara Üniversitesi EEYO Öğretim üyesi

“Montessori’nin Hayatı” (Bir Oturum)
Naci Aslan
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Eğitimcisi

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

21 Şubat Cumartesi. 15.30-20.00
22 Şubat Pazar. 14.30-19.00 

Çocuk eğitimi konusunda önemli isimlerden biri olan Dr. Maria Montessori’nin (1869-1952) görüşleri günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olan Montessori zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel bir eğitimden geçirilerek gelişmelerine yardımcı olunabileceği kanısına varmıştır. Zihinsel engelli çocuklarla yaptığı çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlar üzerine, aynı yöntemlerin normal çocuklar için de kullanılabileceğini düşünerek, çalışmalarını eğitim alanına yöneltmiştir.

Çalışmaları sonucunda da günümüzde kendi adı ile anılan eğitim yaklaşımın oluşturmuştur. Çocuklara gerçekten yardımcı olabilmek için, Montessori yaklaşımında yer alan ilkelerini bir bütün olarak kavramak ve çarpıtmadan uygulamak gerekmektedir.

“Emici zihin”, “çocuğa önceden hazırlanmış bir çevre”, “iç disiplin”, “duyarlılık dönemleri”, “çalışma şevki ve sevinci” “dikkat”, “tekrar” bu eğitim yaklaşımında yer alan ilkelerden bazılarıdır.

Montessori yaklaşımının günümüzde hala uygulanıyor olması bütün bu ilkelerin evrensel nitelikte olmalarının göstergesi olarak kabul edilebilir. Atölyelerde drama yönteminden yararlanarak Montessori ve geliştirdiği eğitim yaklaşımı hakkında bilgileri katılımcılara yaşantı yoluyla vermek amaçlanmaktadır.

Maria_Montessori_Drama_2