Drama ve Tiyatro

Drama ve Tiyatro

Kitap8İçindekiler

Sunuş

Açılış, Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Prof. Dr. Murat TUNCAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı / İzmir
Dramatik Estetiğin Temelleri

Doç. Dr. Nurhan TEKEREK
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bursa
Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği

Naci ASLAN
Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara
Drama ve Tiyatroda Doğaçlama

1. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

2. Bildiri Sunumu Oturumu

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Böl. Tiyatro Anasanat Dalı / Eskişehir
Küreselleşme ve Yabancılaşmanın Sorunlarına Karşı Drama ve Tiyatro Pratiği

Hatçe BALTACIĞLU
Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Üniversite ve Tiyatro

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
Okul ve Şiddet Olgusunun Drama Yöntemi ile İşlenişi

Dr. Arzu GÜNGÖR – Araş. Gör. Bilge Taşkın CAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi / İzmir
Yaratıcı Drama Uygulamalarının Kişisel ve Mesleki Gelişime Etkileri

2. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

3. Bildiri Sunumu Oturumu

Doç. Dr. Emine ERATAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
Özel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Dramayı Kullanmaya İlişkin Görüşleri

Dr. Ender Uzundemir MARANGOZ – ÇGE. Uzm. Bülent ALTINOK
Ender Özel Eğitim Kurumu / İzmir
Öğrenme Engelli ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Bulgusu Olan Okulöncesi Çocuklarda Drama Uygulamalarında Karşılaşılan Benzerlik ve Farklar

Yard. Doç. Dr. Nalan GENÇ
Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Samsun
Oyun ve Drama (Dramada Oyun, Oyunda Drama)

Petek ARIBAL
Ankara Üniversitesi DTCF YL Öğrencisi / Ankara
Dramada Dört Temel Ekol; Slade, Ward, Heathcote ve Spolin

3. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

Poster Sunumları  

Sema ALEVCAN
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara
İlköğretim Öğrencileriyle Drama Yöntemi ile Oyun Sahneye Koyma

Göksel ÇİĞDEMOĞLU
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi YL Öğr. / Ankara
Ortaöğretim Öğrencileriyle Drama Yöntemi ile Oyun Sahneye Koyma

Banu ÖZKAN – Sevinç DEMİR – Murat BARTAN
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Kütahya
Down Sendromlu Çocukların Eğitiminde Dramanın Uygulanması

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi / Ankara
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yaratıcı Drama ile Protokol Yönetimi Eğitimi

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı Proje Önerileri Sunumu
(Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu)

Panel: Yerel Yönetimler ve Sanat  

Panel: Tiyatro ve Drama

Forum: Giderken …

Atölye Çalışmaları

Atölye 1. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (Doç. Dr. Aysel Köksal AKYOL)

Atölye 2. Oyunculukta Doğaçlama (Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN)

Atölye 3. Drama Liderliği (Eğitmenliği) (Naci ASLAN)

Atölye 4. Okulöncesinde Drama (Bil. Uzm. Derya ÖZER)

Atölye 5. Dramada İki Temel Yaklaşım (Yard. Doç. Dr. Hülya HAMURCU-Bil. Uz. Güzin Ö. AKAMCA)

Ekler