Drama ve Müze Pedagojisi (Tükendi)

Drama ve Müze Pedagojisi (Tükendi)

müzeİçindekiler

Sunuş

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Naci ASLAN
(Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara)
Dramanın Anadolu’daki Kaynakları

Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı / İzmir)
Oyuncu ve Seyirci

Yard. Doç. Dr .Mustafa SEKMEN
(Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları / Eskişehir)
Bize Özgü Bir Tiyatro

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)
Müze Pedagojisi ve Müzelerde Yaratıcı Drama ile Öğrenme Ortamları Oluşturma

Arş. Gör. Kadriye TEZCAN AKMEHMET
(Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Anabilim Dalı / İstanbul)
Müze Ortamında Öğrenme ve Drama

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU – Arş. Gör. Hale DERE
(Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Ankara)
İnceleme Gezilerinde Dramanın Kullanılması

1. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

2. Bildiri Sunumu Oturumu

Dr. H. Ömer ADIGÜZEL
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)
İstanbul Askeri Müze’de ve Ankara Cumhuriyet Müzesi’de Tarih – Müzede Drama Uygulaması –

Bilim Uzmanı Gülşen BÜYÜK
(Ev Ekonomisi Öğretmeni / Ankara)
Müzede Drama, Drama Yöntemiyle Anadolu Medeniyetlerinden Frigya Uygarlığının Tanıtılması

Araş. Gör. Reyhan YÜKSEL
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü / Isparta)
Sanat Eğitimcileri ve Müzeler

Dr. H. Ömer Adıgüzel
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Ankara)
İstanbul Koç (Sanayi) Müzesi’nde Oyun ve Drama ile Müze Eğitimi – İlköğretim Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma –

Nurhan ÖKTEM
(Ankara Üniversitesi, Geliştirme Vakfı İÖO / Ankara)
Anadolu Uygarlıklarına Yolculuk

2. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

Forum: Tarih Bağlamında Müze, Müze Pedagojisi ve Drama

Söyleşi: Drama ve Müze Pedagojisi

Genel Değerlendirme Oturumu

Atölye Çalışmaları

Atölye 1: Tiyatro ve Kaynakları (Selda ERGÜN – Mustafa SEKMEN)

Atölye 2: Müzede Drama (H. Ömer ADIGÜZEL)

Atölye 3: Dramanın Anadolu’daki Kaynakları (Naci ASLAN)