Drama Kavramları

Drama Kavramları

Drama_KavramlariİÇİNDEKİLER

Sunuş

Açılış, Onur Ödülü Dağıtım Töreni

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu

Kaynaştırma Eğitiminde Drama Çalışmalarının Etkisi

 

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü / Eskişehir

Psikodramada Rol, Tele ve Aktarım

 

Yard. Doç. Dr. Emine ERATAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Okul
Naci ASLAN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara

Dramada Dört Temel Kavram – Dört Temel Teknik: Rol Oyunu, Doğaçlama, Dramatizasyon, Oyun

1. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

 

2. Bildiri Sunumu Oturumu

Yard. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu

Çocukta Duygusal Zekanın Gelişiminde Drama Yönteminin Kullanılması ve Etkinlik Örnekleri
Araş. Gör. Bilge CAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi / İzmir

Yaratıcı Drama Uygulamalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkisi
Araş. Gör. Dr. Seher TEKİN
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Amasya

Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmenlerin Drama Hakkındaki Görüşlerine Etkisi

 

Bil. Uzm. Hafize GÜNER – Aylin GÜNAY
Terakki Vakfı Okulları / İstanbul

Fen Eğitimi İçin Bir Tiyatro Örneği: “Araştırmadan Olmaz”

2. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

 

Poster Sunumlar

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Yaratıcı Drama Liderleri için Temel Düzeyde Psikiyatrik Semiyoloji

 

Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Kişilerarası İletişim Kuramları Çerçevesinde Yaratıcı Drama

 
Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Bir Karşılaştırma: Yaratıcı Drama ve Psikodrama
Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

“Eski Ne Kadar Eski…” Müze ve Drama

 
Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

İçimdeki Barış – Barışa Yolculuk

 
Yard. Doç. Dr. Meriç TUNCEL. AİBÜ Eğitim Fakültesi / Bolu

Yeni İlköğretim Programına Göre Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yaratıcı Dramanın Yeri

 
Ö. Tuğrul KARA. Selçuk Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi / Osmaniye

Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması

 
Didem YÜCEL. Bilge Özel Eğitim Merkezi / Ankara

Özel Eğitim Alanında Çalışan Eğitimcilerin Drama Konusundaki Farkındalıkları ve Dramanın Özel Eğitim Alanında Kullanımı

 
Bil. Uzm. Derya ÖZER – Naci ASLAN T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara

Onkoloji Hastanesi Pediatri Servisinde Tedavi Gören Çocuklarla Drama Çalışması

 
Bil. Uzm. Göksel ÇİĞDEMOĞLU. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı’nda Uygulanan Süreç Drama Çalışması: İşitme Engelli Bir Çocuk

 
Nevin ÖKTEM – Çiçek TÜRKİLİ. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

Galli Metodu

 

Panel: Drama Kavramları

Forum: Dramatik Eğitim Ütopya Mı?

Atölye Çalışmaları

Atölye 1. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (Aysel Köksal AKYOL)

Atölye 2. Augusto Boal ve Forum Tiyatro (A. Kadir ÇEVİK)

Atölye 3. Dramatik Anlatı Teknikleri (Mustafa SEKMEN)

Atölye 4. Drama Liderliği / Eğitmenliği (Naci ASLAN)

Atölye 5. Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama (Gülşen YEGEN)

Atölye 6. Okulöncesinde Drama (Derya ÖZER)

Ekler