Drama Araştırmaları Dergisi

Drama Araştırmaları Dergisi

dad

 

DRAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
(Hakemli Dergi)

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. İnci SAN, Prof. Dr. Sevda ŞENER, Prof. Dr. Sevinç SOKULLU
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN, Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU,
Prof. Dr. Neriman ARAL, Prof. Dr. Belma TUĞRUL
Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR, Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL, Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM, Yard. Doç. Dr. Hülya HAMURCU, Yard. Dr. Kadir ÇEVİK,
Yard. Doç. Dr. Selda ERGÜN, Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN, Yard. Doç. Dr. Meriç TUNCEL
Dr. Ayşe OKVURAN, Dr. Güzin YAMANER, Dr. Süreyya KARACABEY
San. Yet. Sevda ÇEVİK, Öğr. Gör. Gülşen YEGEN, Naci ASLAN

Editörler Kurulu

Yard. Doç. Dr. Tülin SAĞLAM
Dr. Kadir ÇEVİK
Dr. Ayşe OKVURAN
Naci ASLAN

Yazım ve Teslim Kuralları
”Drama Araştırmaları Dergisi” Oluşum Drama Enstitüsü tarafından yayınlanan olan hakemli bir dergidir. Yazılar hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bunun için yazıların akademik kurallara uygun olması gerekmektedir. Derginin her sayısı belli bir dosya konusu çerçevesinde yayınlanacaktır. Fakat her sayıda dosya konusu dışında drama alanına ilişkin genel makalelere de yer verilecektir. Editörler kurulu hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra, yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme yetkisine sahiptir. Çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış orijinal eserler olması gerekir. Yazılar tüm yazarların onayını taşıyan bir mektup ile birlikte gönderilmelidir. Bu mektupta; yazının tüm yazarlarca onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu ve yazı yayınlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği belirtilmelidir. Yayınlanan yazıların içeriğinde olabilecek sorunlardan alıntıyı yapan ve tüm yasal sorumluluklardan yazar sorumludur. Yazılardaki fikirler ‘Oluşum Drama Enstitüsü”nü bağlamaz. Yazarlara çalışmaları için telif ücreti ödenmeyecektir. Yayınlanan yazıların tüm hakları ‘Oluşum Drama Enstitüsü’ne aittir. Yeniden yayınlanması için dergiden yazılı izin alınmış olması gerekir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. Yazım ve teslim kuralları aşağıdaki gibidir.

 1. Yazılar MS Word programında yazılmalı ve ekler, resimler vb. dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 2. Sayfa düzeninde sağ, sol, üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Yazılar arial karakteriyle 10 punto olarak, aralıksız yazılmalıdır. Tablo, şekil vb. sayfa sınırlarını aşmaması gerekir.
 4. Yazı başlığı büyük harflerle arial 14 punto koyu olarak yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.
 5. Yazar isimleri, kurumu ve e-posta adresi, yazı başlığından iki satır boş bırakılarak, aynı formatta, 8 punto, sağa yaslı, yazar adı koyu olarak yazılmalıdır.
 6. Ana başlıklar 12 punto koyu, ara başlıklar 10 punto koyu, alt başlıklar 10 punto normal ve paragraf girintisi hizasından yazılmalıdır.
 7. Yazılar 4 kopya ve CD’ye kayıtlı olarak gönderilmelidir.
 8. Yazılar 100 – 150 kelimelik bir İngilizce ve Türkçe özetle birlikte ve 3-5 kelimelik anahtar sözcükler yazılmış olarak gönderilmelidir.
 9. Yazıda paragraf girintileri olmalı, başlık ve alt başlıklar açık, anlaşılır ve kısa olmalıdır.
 10. Dergiye ulaşan yazılar hakemlere gönderilir. Hakeme gönderilen yazı yazarın kimlik bilgilerini içermez. Hakem değerlendirmesi sonucu yazarlardan yazılarını geliştirmeleri ya da gözden geçirmeleri istenebilir. Yayın konusundaki son karar Editörler Kurulu’na aittir.
 11. Çeviri yazılarda tercümenin yapıldığı yazının yazarı, yayının adı, tarihi, cildi, sayısı, sayfası ve benzeri künye bilgileri tam olarak belirtilmelidir. Çevrilen yazının yayınlanmasına dair gerekli yayıncı izni alınmış ya da telif koruması kapsamından çıkmış olması gerekmektedir.
 12. Referanslar metin içi parantez ya da dipnot sistemi ile belirtilir. Referanslar parantez sisteminde metinde uygun yerlerde parantez açılarak, yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır. Örnek: (Akan, 1998: 1-5).
 13. Kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılır. Örnek: (Akan ve Bora, 2001).
 14. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd” yazılır. Örnek: (Ok vd., 1990).
 15. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Akan, 1998: 12; Bora, 2002: 25-30).
 16.  Referanslar dipnot sisteminde, referans verilecek yere, dipnot numarası eklenerek, sayfa sonunda açılan dipnot yerine; “Ad, soyad, kaynak adı, yayınevi, kent, tarih ve alıntılanan sayfa numaraları” sırasına göre yapılacaktır. Yazının sonunda genel bir kaynakça da verilmelidir.
 17. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve metnin sonunda numara sırasına göre ve referanslardan önce yerleştirilmelidir.
 18. Kaynakçada sadece gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.
 19. Alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak işareti kullanılmalıdır. 40 kelime ya da 5 satırdan uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan, 8 punto ile sayfa ortasından itibaren sağa yatık olarak yazılmalıdır.

Oluşum Drama Enstitüsü tarafından yayınlanır. Hakemli dergidir. Yayımlanan yazılardaki bilimsel görüş ve düşünceler yazarına aittir. Oluşum Drama Enstitüsü ve Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi bunlardan bir sorumluluk kabul etmez. Yazı ve her türlü görsel malzemenin yayın hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Naci ASLAN

İletişim
Büklüm Sokağı No. 22 / 5 Kavaklıdere / Ankara
Tel. (312) 417 84 56 Faks. (312) 418 72 04