Drama Kavramları

Anasayfa » Kitaplar » Drama Kavramları
share on facebook  tweet  share on google  print  

Drama Kavramları

"Kitaplar" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
Drama

 

İÇİNDEKİLER 

 

Sunuş

 


Açılış, Onur Ödülü Dağıtım Töreni
 

 

1. Bildiri Sunumu Oturumu

Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
Kaynaştırma Eğitiminde Drama Çalışmalarının Etkisi

Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü / Eskişehir

Psikodramada Rol, Tele ve Aktarım


Yard. Doç. Dr. Emine ERATAY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Okul


Naci ASLAN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara 
Dramada Dört Temel Kavram - Dört Temel Teknik:
Rol Oyunu, Doğaçlama, Dramatizasyon, Oyun  

 


1. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

 

 


2. Bildiri Sunumu Oturumu


Yard. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
Çocukta Duygusal Zekanın Gelişiminde Drama Yönteminin Kullanılması ve
Etkinlik Örnekleri  

Araş. Gör. Bilge CAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi / İzmir

Yaratıcı Drama Uygulamalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkisi


Araş. Gör. Dr. Seher TEKİN
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Amasya

Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmenlerin Drama Hakkındaki Görüşlerine Etkisi


Bil. Uzm. Hafize GÜNER - Aylin GÜNAY
Terakki Vakfı Okulları / İstanbul

Fen Eğitimi İçin Bir Tiyatro Örneği: “Araştırmadan Olmaz”

 

2. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

 


Poster Sunumlar


Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Yaratıcı Drama Liderleri için Temel Düzeyde Psikiyatrik Semiyoloji


 
Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Kişilerarası İletişim Kuramları Çerçevesinde Yaratıcı Drama


Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

Bir Karşılaştırma: Yaratıcı Drama ve Psikodrama


Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

“Eski Ne Kadar Eski…” Müze ve Drama


Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

İçimdeki Barış - Barışa Yolculuk


Yard. Doç. Dr. Meriç TUNCEL. AİBÜ Eğitim Fakültesi / Bolu

Yeni İlköğretim Programına Göre Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yaratıcı Dramanın Yeri


Ö. Tuğrul KARA. Selçuk Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi / Osmaniye

Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması


Didem YÜCEL. Bilge Özel Eğitim Merkezi / Ankara

Özel Eğitim Alanında Çalışan Eğitimcilerin Drama Konusundaki Farkındalıkları ve Dramanın Özel Eğitim Alanında Kullanımı


Bil. Uzm. Derya ÖZER - Naci ASLAN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara

Onkoloji Hastanesi Pediatri Servisinde Tedavi Gören Çocuklarla Drama Çalışması


Bil. Uzm. Göksel ÇİĞDEMOĞLU. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı’nda Uygulanan Süreç Drama Çalışması: İşitme Engelli Bir Çocuk


Nevin ÖKTEM - Çiçek TÜRKİLİ. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

Galli Metodu

 

Panel: Drama Kavramları

Forum: Dramatik Eğitim Ütopya Mı?

 

Atölye Çalışmaları

 

Atölye 1. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (Aysel Köksal AKYOL)

Atölye 2. Augusto Boal ve Forum Tiyatro (A. Kadir ÇEVİK)

Atölye 3. Dramatik Anlatı Teknikleri (Mustafa SEKMEN)

Atölye 4. Drama Liderliği / Eğitmenliği (Naci ASLAN)

Atölye 5. Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama (Gülşen YEGEN)

Atölye 6. Okulöncesinde Drama (Derya ÖZER)

 

Ekler


Tür : Eğitim Tarih : 20.07.2008
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Drama Dersi
Drama İlköğretim Okullarında Zorunlu Ders Olmalı Mı?
 Seçmeli ders olmalı.
 Zorunlu ders olmalı.
 Ders dışı etkinlik olmalı.

12.267 kişi oy verdi.
Sonuçları göster
Site içi arama
Sayfa Ziyaret Sayacı
98.320