Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Site Haritası | English  
Çocuk - Ergen Grupları Drama Liderlik Programı Ulusal Drama Semineri Tiyatro Yayınlar Etkinlikler Ulusal Drama Günü T.C. MEB Aktif Oluşum İLETİŞİM

Drama Uygulama Örnekleri
Kuramsal
Drama Tarihi
Dramada Kim Kimdir
Bunları Biliyor musunuz ?
Referanslarımız
Yitirdiklerimiz...
Linkler
 • Müzede Yaratıcı Drama Atölye Çalışması
 • Çorlu Yaratıcı Drama Liderlik Programı
 • TÜRKİYE 17. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI ve ULUSAL DRAMA SEMİNERİ 2015
 • ULUSAL DRAMA GÜNÜ 2015
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yaratıcı Drama Liderlik Sınavı Gerçekleştirildi
 • Yaratıcı Drama Liderlik Programı 2014-2015 Bahar Dönemi Kayıtları Başladı
 • Yaratıcı Drama Çocuk-Ergen Grupları Kayıtları Devam Ediyor
 • Hızlandırılmış 5. Aşama Gerçekleştirildi
 • *** MUTLU YILLAR ***
 • IDEA Dünya Drama Günü Bildirisi
 • Drama İlköğretim Okullarında Zorunlu Ders Olmalı Mı?
   Seçmeli ders olmalı.
   Zorunlu ders olmalı.
   Ders dışı etkinlik olmalı.

  12.074 kişi oy verdi.
  Sonuçları göster
  92.330

  Drama Kavramları
  Anasayfa » Kitaplar » Drama Kavramları

  Drama

   

  İÇİNDEKİLER 

   

  Sunuş

   


  Açılış, Onur Ödülü Dağıtım Töreni
   

   

  1. Bildiri Sunumu Oturumu

  Öğr. Gör. Gülşen YEGEN
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
  Kaynaştırma Eğitiminde Drama Çalışmalarının Etkisi

  Yard. Doç. Dr. Mustafa SEKMEN
  Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü / Eskişehir

  Psikodramada Rol, Tele ve Aktarım


  Yard. Doç. Dr. Emine ERATAY
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu

  Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Göre Yaratıcı Okul


  Naci ASLAN
  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara 
  Dramada Dört Temel Kavram - Dört Temel Teknik:
  Rol Oyunu, Doğaçlama, Dramatizasyon, Oyun  

   


  1. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

   

   


  2. Bildiri Sunumu Oturumu


  Yard. Doç. Dr. Füsun YILDIZBAŞ
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Bolu
  Çocukta Duygusal Zekanın Gelişiminde Drama Yönteminin Kullanılması ve
  Etkinlik Örnekleri  

  Araş. Gör. Bilge CAN
  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi / İzmir

  Yaratıcı Drama Uygulamalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkisi


  Araş. Gör. Dr. Seher TEKİN
  Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Amasya

  Hizmet-İçi Eğitimin Öğretmenlerin Drama Hakkındaki Görüşlerine Etkisi


  Bil. Uzm. Hafize GÜNER - Aylin GÜNAY
  Terakki Vakfı Okulları / İstanbul

  Fen Eğitimi İçin Bir Tiyatro Örneği: “Araştırmadan Olmaz”

   

  2. Bildiri Sunumu Tartışma Oturumu

   


  Poster Sunumlar


  Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

  Yaratıcı Drama Liderleri için Temel Düzeyde Psikiyatrik Semiyoloji


   
  Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

  Kişilerarası İletişim Kuramları Çerçevesinde Yaratıcı Drama


  Yard. Doç. Dr. Serpil Aygün CENGİZ. Başkent Üniv. İletişim Fakültesi / Ankara

  Bir Karşılaştırma: Yaratıcı Drama ve Psikodrama


  Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

  “Eski Ne Kadar Eski…” Müze ve Drama


  Sema ALEVCAN. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla İÖO / Ankara

  İçimdeki Barış - Barışa Yolculuk


  Yard. Doç. Dr. Meriç TUNCEL. AİBÜ Eğitim Fakültesi / Bolu

  Yeni İlköğretim Programına Göre Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yaratıcı Dramanın Yeri


  Ö. Tuğrul KARA. Selçuk Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi / Osmaniye

  Drama Yönteminin İlköğretim Türkçe Derslerinde Kullanılması


  Didem YÜCEL. Bilge Özel Eğitim Merkezi / Ankara

  Özel Eğitim Alanında Çalışan Eğitimcilerin Drama Konusundaki Farkındalıkları ve Dramanın Özel Eğitim Alanında Kullanımı


  Bil. Uzm. Derya ÖZER - Naci ASLAN
  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu / Ankara

  Onkoloji Hastanesi Pediatri Servisinde Tedavi Gören Çocuklarla Drama Çalışması


  Bil. Uzm. Göksel ÇİĞDEMOĞLU. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

  Oluşum Drama Enstitüsü Drama Liderlik Programı’nda Uygulanan Süreç Drama Çalışması: İşitme Engelli Bir Çocuk


  Nevin ÖKTEM - Çiçek TÜRKİLİ. Oluşum Drama Enstitüsü / Ankara

  Galli Metodu

   

  Panel: Drama Kavramları

  Forum: Dramatik Eğitim Ütopya Mı?

   

  Atölye Çalışmaları

   

  Atölye 1. Erken Çocukluk Eğitiminde Drama (Aysel Köksal AKYOL)

  Atölye 2. Augusto Boal ve Forum Tiyatro (A. Kadir ÇEVİK)

  Atölye 3. Dramatik Anlatı Teknikleri (Mustafa SEKMEN)

  Atölye 4. Drama Liderliği / Eğitmenliği (Naci ASLAN)

  Atölye 5. Eğitim Ortamlarında Araç Olarak Drama (Gülşen YEGEN)

  Atölye 6. Okulöncesinde Drama (Derya ÖZER)

   

  Ekler


  Tür : Eğitim Tarih : 20.07.2008
  [ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

  www.e-jett.com