Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Site Haritası | English  
Çocuk - Ergen Grupları Drama Liderlik Programı Ulusal Drama Semineri Tiyatro Yayınlar Etkinlikler Ulusal Drama Günü T.C. MEB Aktif Oluşum İLETİŞİM

Drama Uygulama Örnekleri
Kuramsal
Drama Tarihi
Dramada Kim Kimdir
Bunları Biliyor musunuz ?
Referanslarımız
Yitirdiklerimiz...
Linkler
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yaratıcı Drama Liderlik Sınavı Gerçekleştirildi
 • Yaratıcı Drama Liderlik Programı 2014-2015 Bahar Dönemi Kayıtları Başladı
 • Yaratıcı Drama Çocuk-Ergen Grupları Kayıtları Devam Ediyor
 • Hızlandırılmış 5. Aşama Gerçekleştirildi
 • *** MUTLU YILLAR ***
 • IDEA Dünya Drama Günü Bildirisi
 • Okulöncesinde Drama ve Drama Liderliği
 • Kanal D TV Röportajı
 • Van - Gaziantep - Ankara - İstanbul ve İzmir Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Kadıköy Yetişkin Yaşantı Grubu
 • Drama İlköğretim Okullarında Zorunlu Ders Olmalı Mı?
   Seçmeli ders olmalı.
   Zorunlu ders olmalı.
   Ders dışı etkinlik olmalı.

  11.992 kişi oy verdi.
  Sonuçları göster
  91.754

  Okulöncesinde Drama ve Tiyatro
  Anasayfa » Kitaplar » Okulöncesinde Drama ve Tiyatro

  Okulöncesinde

  Editör: Naci ASLAN

  İÇİNDEKİLER

  Sunuş

  Ulusal Drama Semineri Onur ve Başarı Ödülleri Dağıtım Töreni

  Naci ASLAN
  Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Drama Lideri / Ankara
  Ulusal Drama Semineri 5. Yılında

  Prof. Dr. İnci SAN
  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi / Ankara
  Beyin, Tümel Öğrenme ve Drama

  Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
  Hacettepe Üniversitesi, EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara
  Eğitimde Drama Kursuna Katılan Yetişkinlerin Kurs Öncesi ve Sonrasındaki Drama Bilgilerinin Karşılaştırılması

  Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
  Ankara Üniversitesi EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi / Ankara
  Okul Öncesi Eğitimde Drama ve Örnek Çalışmalar

  Ali Nihat YAVŞAN
  Pembe Kurbağa Gösteri Etkinlikleri / Ankara
  Okul Öncesinde Tiyatro ve Tiyatro Pembe Kurbağa Deneyimi

  Nesrin KARADAĞ
  ÇGE Uzmanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Eğitim Bölümü / İstanbul
  Çocuk, Oyun, Yetişkin
  - Bırakın! Çocuklar Oynasın -

  Araş. Gör. Serap ERDOĞAN
  Ankara Üniversitesi EEYO, Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü / Ankara
  Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Drama

  Ö. Özlem GÖKBULUT
  Okul Öncesi Öğretmeni, Ankara Üniversitesi EBF, Drama Yüksek Lisans Öğrencisi / Ankara
  Yaşadığımız Çevreye Duyarlılık Konusunun Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarla Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi

  Araş. Gör. Züleyha AVŞAR
  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bursa
  Bursa İli Anaokullarında Yaratıcı Drama Uygulamaları

  Poster Sunumlar

  Öğr. Gör. İffet AKSOY TOKGÖZ
  Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Çanakkale
  Okul Öncesinde Maske ve Drama

  Öğr. Gör. Arzu BAYINDIR
  Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Çanakkale
  Kürselleşme ve Okul Öncesi Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Gerekliliği

  Serap ANTEPLİ (AKIN)
  ÇGE Uzmanı, Drama Lideri / Ankara
  4 - 6 Yaş Çocuklarının Çeşitli Araç-Gereç Kullanım Durumlarında Yaratıcı Gücünü Saptamak İçin Yapılan Bir Araştırmanın Yaratıcı Drama Çalışmalarının İçeriğiyle Örtüşmesi

   Panel 1: Okul Öncesinde Drama

   Panel 2: Okul Öncesinde Tiyatro

   Forum: Sözün Başlangıcı: Yeni Bir UDS'ye Doğru

    

   Atölye Çalışmaları

    Atölye 1
    Okul Öncesi Eğitiminde Drama (Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN)

    Atölye 2
    İçinizdeki Yaratıcılığı Keşfedin (Doç. Dr. Belma TUĞRUL)

    Atölye 3
    Okul Öncesinde Oyun ve Drama (Dr. H. Ömer ADIGÜZEL)

    Atölye 4
    Öyküden Oyuna, Oyundan Sahneye (Ahmet YUVANÇ)

    Atölye 5
    Dramaya Giriş (Bil. Uzm. Derya ÖZER - Canan UDİL)

    Atölye 6
    Ben'den Biz'e Yolculuk: Yurttaş 2003 (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ)

    Atölye 7
    Yaratıcı Drama İle İletişim Becerileri Geliştirme (Uzm. Psik. Fatma Ö. AKFIRAT)


  Tür : Diğer Tarih : 17.09.2005
  [ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

  www.e-jett.com