Oluşum Drama Atölyesi’nde katılımcılarımızın bireysel gelişimlerini deteklemek amacıyla haftada bir gün atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Atölye çalışmaları yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Atölyeleri çalışacağı yaş grubun gelişim özelliklerini bilen, bu konuda eğitim almış olan liderler yönetmektedir. Atölyede gereksinim duyulduğunda; psikolog, çocuk gelişimi uzmanları ve sosyal hizmet uzmanları da görev yapmaktadır.

.

Katılımcılar 9 ay süren çalışmalar sonucunda eğer isterlerse birer gösteri hazırlarlar. Hazırlanan bu gösteriler birbiriyle ilişkilendirilerek yıl sonu gösterisini oluşturur.

.

Atölyedeki oyun grupları hazırladıkları oyunları dönem içerisinde sergilerler. Bu oyunlar çeşitli festival ve şenliklere katılır.

.

Katılımcılarla ayrıca, Tarih-Kültür gezileri, oyun izleme gibi etkinlikler yapılır.

Okulöncesi grupları ana-babalarıyla “Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri“ düzenlenmektedir.

Yıllardır çocuklarla yaptığımız çalışmalarda, kendi gözlemlerimiz, ana-babaların görüşleri ve çeşitli araştırmalarımız sonucunda çalışmaların amacına ulaştığını sevinerek söyleyebiliriz.

Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, sosyal yetersislikler yaşayan, kendisini kolay ifade edemeyen, topluluk karşısında sıkılan çocuklara da yararlı olduğu gözlemlenmiştir.

.

.

.

2016 – 2017 Dönemi Atölye Çalışmaları / Ankara

Okulöncesi Grubu. Lider:
İlkokul Grubu. Lider:
Genç Grup. Lider:

.

.

.

Etkinliklerimiz

* Çocuk, ergen ve gençlerle drama
* Yetişkinlerle Drama-Tiyatro
Drama Liderlik Programları
* Ruhsal Dünyasında Sorunları Olan Çocuklarla Drama
* Drama ile İlgili Seminerler
* Ana-Baba-Çocuk Davranış Eğitimi Seminerleri
* Tarih-Kültür Gezileri
* Tiyatro Gösterileri
Drama İle İlgili Yayınlar
* Okulöncesi ve ilköğretim Kurumlarında Drama Çalışmaları
* Öğretmenlere Drama Seminerleri
Türkiye Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri

.

.

.

Niçin Drama?

* Yaratıcılık boyutlarını geliştirmek için
* Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için
* Kendini özgürce ifade etmek için
* Estetik beğenileri geliştirmek için
* Kendini keşfetmek ve geliştirmek için
* Ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için
* Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için
* Sınırları belirlenmiş bir yaşantıyı sürdürmek zorunda kalanlar için
* Özgüvenin gelişmesi için
* Daha empatik olabilmek için
* Günlük sıkıntılardan kurtulup, deşarj olabilmek için
* Olaylara, olgulara eleştirel bakabilmek için
* İşbirliği yapabilme becerisini arttırmak için
* İletişim becerilerini geliştirmek için
* Toplumsal duyarlılığın artması için
* Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için

.

Dramayı, katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratarak, yaratıcılığı, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlararası her türlü iletişim ve etkileşimdir diye tanımlayabiliriz. Atölyemizde yapılan çalışmaların bazıları konu başlıklarıyla şöyledir.

* İletişim becerileri
* Sosyal beceriler
* Bedensel ve sözel ifade
* Düzgün konuşma becerisi
* Yaratıcılık
* Uyum – Özgüven
* Yargılama gücü (Muhakeme)
* Gözlem gücü
* İmgelem (Hayal gücü)
* Duygudaşlık
* Kendiliğindenlik

..

..

..

Oluşum Drama Atölyesi Liderleri
(Çocuk, Ergen ve Yetişkin Yaşantı Grupları)
1988 – 2016

Naci Aslan – Demet Banu Aslan – Arzu Karadere – Uzm. Psik. Selma Çalık – ÇGE Uzm. Nesrin Karadağ
Araş. Gör. H. Ömer Adıgüzel – Nurhan Öktem – Ceren Arzu Okur – Özgür Başkaya -Bil. Uzm. Göksel Çiğdemoğlu – Tülin Hancıoğlu – Hasan Nami Güner – Yasemin Topçu – Gözde İpek – SHU. Canan Udil -Duygu Koçak – Hafize Çınar – Sibel Erdal Taş – Sibel Taş – Bil. Uzm. Derya Özer – Psikolog İlkcan Parlak – Pınar Uysal – Pınar Öktem – Nuran Gül -Gonca Dağıstanlıoğlu – Şimel Araslı – Sema Alevcan – Araş. Gör. Serap Çimen Erdoğan – Sine Ergün – Deniz Kıratlı Kızılırmak – Bil. Uzm. Mine Erdem – Serap Sağlam – Didem Yücel – İlke Ever – Ayşe Gömbel – Çiçek Türkili – Gökçen Özbek – Tuğçe Kula – Cansu Şahin – Esin Özel – Gizem Er – Funda İnci – Zeynep İncir – Arzu Akar – Aslı Avcı – Gamze Gül Yanıkömeroğlu – Yasin Yürekli – Meltem İspir – Derya Cantürk – Dilek İnce – Merve Şeymaz Sezgin – Kübra Özdemir – Seda Özbaykız

.

.

.

drama hayatın provasıdır

.

.

.

çocuklarla yaratıcı drama yaratıcı drama atölye çalışması