Yayınlar

dramaya çok yönlü bakış sunuş

SUNUŞ Türkiye 2. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri 2000, ülkemizde artık iyice tanınan dramanın uygulaycılarını biraraya getirmeyi hedefleyen bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın her geçen yıl, daha iyiye ve daha güzele gidiyor olması, bizler için kuşkusuz önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Üç gün süren seminerin, birinci gününde; açılış, bildiri sunumu ve tartışma oturumu yapıldı. […]

By yalcin | Sunuş
DETAIL

dramaya merhaba 1 sunuş

SUNUŞ Bu yayın, ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen ve drama uygulayıcılarını bir araya getirmeyi hedefleyen, TÜRKİYE 1. DRAMA LİDERLERİ BULUŞMASI’na sunulan bildirilerin ve buluşma kapsamında yapılan tartışma oturumu ile atölye çalışmasının kısa bir özetini içermektedir. Buluşma öncelikle drama liderlerini bir araya getirmek amacıyla tasarlandı. Yaratıcı dramanın, onun uygulayıcısının ve yapılan  çalışmaların yendiden tanımlamasını yapmak, bilgiyi ve deneyimleri paylaşmak, […]

By yalcin | Sunuş
DETAIL

Tezler

1980 Çocuk Tiyatrosuna İlişkin Catherine Daste Yönteminin Türk Çocuklarına Uygulanması Rengin SAMURÇAY LT AÜ. DTCF. Tiyatro Bölümü 1985 Aktif Öğretim Yöntemlerinden Rol Oynama Ahmet ÇEBİ YLT AÜ. EBE. 1985 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim ve Kültür Görüşleri İlhan AKAR YLT Gazi Ün. SBE 1988 Dramatizasyon Ağırlıklı Yöntemin Etkililiği Tülay ÜSTÜNDAĞ YLT H.Ü. SBE 1989 Dramatizasyon Yönyeminin […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Tezler
DETAIL

BİLDİRİ / MAKALE

1963 Karagözden Tiyatroya Halit Fahri OZANSOY Türk Folklor Araştırmaları 1965 Bizler Daha Çocukken Tiyatro Oynarız Melahat ÖZGÜ   1965 Ritüel Tiyatro Çiğdem GENÇ Tulane Drama Review 1967 İslam, Din Adamları ve Tiyatro Metin AND Türk Dili Dergisi 1970 Ortaoyununda Yabacılaştırma Kavramı Özdemir NUTKU Tiyatro Araştırmaları Dergisi 1972 Tiyatro Ve Halk Eğitimi İnci SAN   1975 […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Bildiri / Makale
DETAIL
Ağu
12

Drama Araştırmaları Dergisi

  DRAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Hakemli Dergi) Danışma ve Hakem Kurulu Prof. Dr. İnci SAN, Prof. Dr. Sevda ŞENER, Prof. Dr. Sevinç SOKULLU Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN, Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU, Prof. Dr. Neriman ARAL, Prof. Dr. Belma TUĞRUL Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR, Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL, Doç. Dr. Ayşe ÇAKIR […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Drama Araştırmaları Dergisi
DETAIL
Ağu
12

Sayı 31-32 (Temmuz-Ekim 2005)

İÇİNDEKİLER: GAVIN BOLTON “SELECTED WRITINGS” İNGİLTERE’deki “ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE DRAMA” GÖRÜŞÜNE İLİŞKİN GENEL BİR AÇIKLAMA (Çeviren: Petek ARIBAL. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Drama Yüksek Lisan Öğrencisi) AUGUSTO BOAL ve FORUM TİYATRO (Gamze KAFTANOĞLU. Oluşum Drama Enstitüsü Antalya Temsilcisi) 2005 ULUSAL DRAMA SEMİNERİ’nin ARDINDAN (Yard. Doç. Dr. Akın MARŞAP. Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletme Bölümü) BİR BULUŞMA […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Oluşum İç Bülten
DETAIL
Ağu
12

Sayı 29-30 (Ocak-Nisan 2005)

İÇİNDEKİLER: Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2005 (24–26 Haziran 2005 Ankara) …dramada arayışlar… TÜRKİYE’de ÇOCUK TİYATROSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ (Petek ARIBAL. Ankara Üniversitesi DTCF. Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama Yüksek Lisans Programı Öğrencisi) İŞLEVSEL YETİŞKİN OKUMA-YAZMA PROGRAMI (İYOP1) UYGULAMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK ‘OYUN’un KULLANILMASI (Nevin ÖKTEM. Tiyatro Bilimci.AÇEV Gönüllüsü. Oluşum Drama Enstitüsü […]

By Oluşum Drama Enstitüsü | Oluşum İç Bülten
DETAIL
Ağu
12

Sayı 28 (Ekim 2004)

İÇİNDEKİLER: Dramatizasyon (Gökçe Karaman). Eğitimde Drama (Doç. Dr. Aysel Köksal Akyol). Bir Öğretim ve Düşünme Aracı Olarak Drama (Araş. Gör. Ruken Akar Vural). Öğrenen Merkezli Öğrenme (Öğr. Gör. Gülşen Yegen).  

By Oluşum Drama Enstitüsü | Oluşum İç Bülten
DETAIL
Ağu
12

Sayı 26-27 (Nisan-Temmuz 2004)

İÇİNDEKİLER: Drama Bibliyografyası-5 (Naci Aslan). Bir Eğitimde Tiyatro Örneği: 2015. Çubuk-MAN (Naci Aslan). Yaşadığını Yaşatan Görmediğini Gördüren Gizemli Bir Serüven: Drama (Yard. Doç. Dr. H. Nalan Genç). UDS – 2004 (Öğr. Gör. Azad Kaya). Ulusal Drama Semineri (Seden Edgü Doğan). Okulöncesi Dönemde Drama Eğitiminin Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Şeniz Ersoy). Oluşum Drama Atölyesi Yılsonu Gösterisi. 

By Oluşum Drama Enstitüsü | Oluşum İç Bülten
DETAIL
Ağu
12

Sayı 25 (Ocak 2004)

İÇİNDEKİLER: Drama Araşırmaları Dergisi (Hakemli Dergi). Ulusal Drama Semineri-2004. Oluşum Drama Enstitüsü. Dramatik Eğitim ve Bireye Katkıları (Petek Arıbal). Drama Bibliyografysaı-4 (Naci Aslan).

By Oluşum Drama Enstitüsü | Oluşum İç Bülten
DETAIL