Amatör Sözcüğü

Amatör Sözcüğü

Ankara Kültürlerarası Amatör Film FestivaAmator_Sozcuguli Kültüre ‘Gönüllülerin’ Alternatif Sanat Etkinliği manifestosu yayınlandı.

Manifestoda “amatör” kavramına da tartışmaya açıldı.

Drama eğitimcisi Naci Aslan‘ın devam etmekte olan “Amatörlük Üzerine” isimli bildirisinden de alıntılar içeren amatör kavramının önemi üzerinde duruldu.

Aslan bu konuda şunları söylemektedir;

“Amatör” sözcüğü Latince’den Fransızca’ya geçerken anlam değişikliğine uğramış gözüküyor. Bunda Paganizmle, Hıristiyanlık arasındaki tüm bağlantıları kesmek isteyen Ansiklopedistlerin etkisi var mıdır bilinmez. Latince’de “seven, müptela, aşık, çılgın, deli gibi seven vb” gibi anlamları olan sözcük “bir işi para karşılığı değil, zevki için yapan” gibi bir anlama dönüşmüştür…