Sayı 6 (Nisan 1999)

Sayı 6 (Nisan 1999)

s6İÇİNDEKİLER:

 3. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri – 1989 (Naci Aslan)

Oluşum Drama Atölyesi’nde Ruhsal Dünyasında Sorunları Olan Çocuklarla Yapılan Yaratıcı Drama Çalışmaları (Naci Aslan)

Eğitsel Drama (Judith Kase-Polisini. The Creative Drama Book: Three Approaches Anchorage Press New Orleans, Louisiana. Çev. Ceren Arzu Okur)

Drama Çalışması Örnekleri. 1 Küçük Grup Oyunu. 2. Anı İşaretlemek (Structuring Drama Work. A handbook of available forms in theatre and drama. Jonothan Neelands. Edited by Tony Goode. With a Foreword by Professor David Booth. Cambridge University Press, 1990, Cambridege, UK. Çev. Meltem Arpacı)