GÜNCEL

SAĞLIK EĞİTİMİNDE DRAMANIN KULLANIMI

 

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğrencilerine çevrimiçi söyleşi düzenledik.

 

Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Naci Aslan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi 10 Kasım 2021 günü gerçekleşti.

 

Aslan söyleşide; drama tanımları yaptıktan sonra,  oyun ile öğrenme arasındaki ilişki, çocuğun oynama içgüdüsü, drama - tiyatro benzerlik ve farklılıkları, dramatik eğitimin dünyada ve ülkemizdeki tarihi üzerinde durdu.

 

Daha sonra ise eğitimde dramanın genel uygulamaları ve özelde sağlık eğitiminde yapılabilecek drama uygulamaların aörnekler verildi. 

 

ANLAMI PAYLAŞMAK

 

24 Nisan 2021 günü, çevrimiçi olarak ANLAMI PAYLAŞMAK konulu yaratıcı drama söyleşisi gerçekleştirildi.

 

Çayyolu Semt Meclisi platformunda gerçekleşen söyleşiye Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Naci Aslan katıldı.

 

Söyleşide yaşamda ve dramada anlam, anlam oluşturma ve anlam paylaşımı konularında da konuşuldu. Dramada anlamın paylaşımı örnekleri verildi.

 

Söyleşinin tamamına ÇSM sayfalarından ulaşılabilir. 

 

ULUSAL DRAMA GÜNÜ 2021

 

28 Şubat Ulusal Drama Günü 2021 bildirisi, Dr. Tülay Üstündağ tarafından yazıldı. Oluşum Drama Enstitüsü Instagram hesabından yapılan çevrimiçi yayınla duyurulan bildiri üzerine sohbet edildi.

 

Drama lideri Nurhayat Kınacı Moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Dr. Tülay Üstündağ'ın yanı sıra, drama eğitimcisi Naci Aslan'da katıldı.

 

Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Aslan, geçmiş Ulusal Drama Günü bildirileri hakkında bilgi verdi.

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ 

 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü "YAŞASIN TİYATRO" isimli çevrimiçi söyleşisi ile kutlandı.

 

Çayyolu Semt Meclisi platformunda gerçekleşen söyleşiye; Antiyap üyesi Selim Kalıç, Deli Sanat'tan Esin Kartaloğlu ve Oluşum Drama Enstitüsü'nden Naci Aslan katıldı.

 

Söyleşide tiyatro tarihinden, güncel tiyatro sorunlarına kadar geniş bir perspektifte tartışıldı. 

 

Söyleşinin tamamına ÇSM sayfalarından ulaşılabilir 

OKULÖNCESİ DÖNEMDE DRAMA

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Temel Eğitim Şubesi, Okul Öncesi Birimi tarafından 1 Aralık 2020 Salı günü saat: 13:30'da düzenlenen "Okul Öncesi Dönemde Drama Atölyesi" isimli çevrimiçi söyleşiye konuşmacı olarak Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Naci Aslan katıldı. 

 

Zoom programı üzerinden düzenlenen söyleşide Aslan, Mayıs 2020 ayında drama alanına kazandırdığı otoDRAMA kavramı - otoDRAMA uygulamaları ve okulöncesinde drama konusunda bilgi verdikten sonra izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. 

YARATICI DRAMA ve ÇOCUK

 

Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü "Bilgilicgk" Kulübü tarafından 12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat: 17:00'de  "Yaratıcı Drama ve Çocuk" isimli çevrimiçi söyleşi düzenlendi. Söyleişye konuşmacı olarak Oluşum Drama Enstitüsü drama eğitimcisi Naci Aslan katıldı. 

 

Instagram üzerinden canlı olarak gerçekleşen söyleşide Aslan, Mayıs 2020 ayında drama alanına kazandırdığı otoDRAMA kavramı - otoDRAMA uygulamaları ve okulöncesi dönem çocuklarıyla yapılan drama etkinlikleri ile bu etkinlkleri yürütecek drama liderinin yetkinliklerinden söz ettikten sonra izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. 

 

Günümüz koşulları gereğince bu tarz çevrimiçi söyleşilerimiz devam edecektir.